Vrijwilliger Alzheimer Café

Werkgroeplid Alzheimer Café Arnhem

Wilt u een steentje bijdragen aan het ondersteunen van de voortgang van het Alzheimer Café
Arnhem voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? Bent u werkzaam in de
gezondheidszorg en bent u een echte doener die actuele onderwerpen rondom dementie
signaleert? Dan kunnen we uw hulp goed gebruiken. De werkgroep zit, in principe, tweemaal per
jaar samen om het nieuwe programma voor het Alzheimer Café Arnhem te bespreken.


Wat biedt Alzheimer Nederland u?
Vrijwilligerswerk voor het Alzheimer Café Arnhem in Midden-Gelderland van Alzheimer Nederland
kan grotendeels worden uitgevoerd in de avonduren. Alzheimer Nederland vindt het belangrijk om
nieuwe vrijwilligers zich snel thuis te laten voelen binnen onze organisatie en tussen de overige
vrijwilligers. Daar zetten ze zich met z’n allen, zowel bestuur als de overige vrijwilligers voor in.
Daarnaast biedt Alzheimer Nederland diverse trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op
verdieping of deskundigheidsbevordering. Kosten die door de vrijwilliger worden gemaakt in
verband met dit werk worden vergoed.


Spreekt deze werkgroep-vrijwilligersfunctie u aan? Dan vragen wij van u dat u:
• Actief werkzaam bent in de zorg waarbij u in aanraking komt met mensen met dementie of
mantelzorgers van mensen met dementie;
• Goed waarneemt wat er speelt en nodig is bij mensen met dementie of hun mantelzorgers;
• Bereid bent u deskundige netwerk aan te spreken/te consulteren voor gastsprekers om
bepaalde thema’s toe te lichten [eventueel zelf ook als gastspreker op te treden wanneer het
thema uw expertise is];
• Vragen in uw vakgebied te beantwoorden indien nodig;
• Bereid bent maximaal 8 uur per jaar [we vergaderen meestal 2x per jaar] aan deze functie te
besteden.


Wenst u te solliciteren, contacteer: alzheimercafe.arnhem@alzheimervrijwilligers.nl onder
vermelding “sollicitatie werkgroep”

Deze pagina maakt deel uit van