Vrijwilliger voorlichting

Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? 

Als vrijwilliger voorlichting verzorg je lezingen over dementie voor diverse groepen. Je maakt gebruik van het voorlichtingsmateriaal van Alzheimer Nederland. 

Spreekt deze vrijwilligersfunctie je aan, dan vragen wij van je dat je: 

  • kennis bezit omtrent de ziekte dementie; 
  • het leuk vindt om voor een groep te staan en een presentatie te verzorgen; 
  • kan luisteren naar de verhalen van bezoekers van de presentie; 
  • samen met belangenbehartigers en bestuursleden nadenkt over het inzetten van voorlichting om een dementievriendelijke samenleving te vergroten 
  • bereid bent tenminste 4 lezingen per jaar te houden, afhankelijk van het aantal aanvragen. 

 Interesse?  

We ontvangen je reactie graag per e-mail: arnhem@alzheimer-nederland.nl 

 Mocht je op een andere manier een bijdrage willen leveren, neem dan contact op via arnhem@alzheimer-nederland.nl

Deze pagina maakt deel uit van