Vrijwilliger voorlichting

Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? 

Als vrijwilliger voorlichting verzorg je lezingen over dementie voor diverse groepen. Je maakt gebruik van het voorlichtingsmateriaal van Alzheimer Nederland.  

Spreekt deze vrijwilligersfunctie je aan, dan vragen wij van je dat je:  

  • kennis bezit omtrent de ziekte dementie;  
  • het leuk vindt om voor een groep te staan en een presentatie te verzorgen;  
  • kan luisteren naar de verhalen van bezoekers van de presentie;  
  • samen met belangenbehartigers en bestuursleden nadenkt over het inzetten van voorlichting om een dementievriendelijke samenleving te vergroten  
  • bereid bent tenminste 4 lezingen per jaar te houden, afhankelijk van het aantal aanvragen.  

Interesse?   

We ontvangen je reactie graag per e-mail: arnhem@alzheimervrijwilligers.nlMocht je op een andere manier een bijdrage willen leveren dan kun je ook contact opnemen via dit mailadres.  

Wij bieden trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering. Informatie via het Vrijwilligersplein. Ondersteuning van het bestuur van de regionale afdeling en de Regiocoördinator en overige medewerkers van kantoor. Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten. Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag. Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox. Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je CV. 

Deze pagina maakt deel uit van