Als algemeen bestuurslid verricht u voorkomende werkzaamheden en activiteiten die voortvloeien uit het activiteitenplan van de afdeling. U verwoordt de belangen van mensen met dementie en hun naasten en u draagt de standpunten van Alzheimer Nederland actief uit. U denkt mee in het ontwikkelen van het beleid en de activiteiten van uw afdeling en bent actief in de uitvoering ervan.

Wat bieden wij?

  • Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering
  • Ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en overige medewerkers van kantoor
  • Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten
  • Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag
  • U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in uw mailbox
  • Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op uw Curriculum Vitae
Deze pagina maakt deel uit van