'Als het thuis niet meer gaat'

Woonzorgcomplex Kloostergaard
Bisschop Molenstraat 272
4876 Etten Leur
Nederland

Als het thuis niet meer gaat

Gastspreker: Een mantelzorger vertelt als ervaringsdeskundige zijn verhaal.

De belasting van mantelzorgers voor mensen met dementie is de afgelopen jaren toegenomen. Partners van thuiswonende mensen met dementie zijn het zwaarst belast.

Mantelzorgers die samenwonen met en zorgen voor een persoon met dementie voelen zich vaak tamelijk belast tot overbelast (59%). Ruim één op de zes mantelzorgers voelt zich zelfs overbelast of zwaar belast. Vaak gaat het daarbij om de partners. De ervaren belasting neemt toe naarmate men meer uren per dag voor de dierbare zorgt. Veel mantelzorgers hebben hier een dag en nacht taak aan.

Een veel gehoorde opmerking is ‘De omgeving snapt niet wat dementie is. Ik krijg weinig begrip en ondersteuning van de buurt en de familie’

Deze activiteit maakt deel uit van