Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Alzheimercafé Breda sluit af voor de zomer

Alles kwam voorbij, de WMO, de WLZ, de casemanager, de huisarts, Breda Mantelzorg, het CAK, de VPT, de CIZ en niet te vergeten Zorg voor elkaar Breda. Een goede opkomst bij deze laatste bijeenkomst van het Alzheimercafé Breda voor de zomervakantie.
De zorg voor oudere mensen daar ging het om deze laatste bijeenkomst en dan vooral ouderen met dementie. Ingrid Kokx en Marjo Boeren, klantmanagers WMO bij de gemeente Breda en Lotte Jansen over de WLZ kwamen ons precies uitleggen hoe alles werkt en waar wij terecht kunnen als we hulp nodig hebben. “Zorg voor elkaar Breda” is de toegang voor al onze vragen over zorg en welzijn. Denk aan begeleiding, aan dagbesteding, aan hulpmiddelen en aan voorzieningen. “Zorg voor elkaar Breda” is uw eerste aanspreekpunt. U kunt “Zorg voor elkaar Breda” bereiken via https://zorgvoorelkaarbreda.nl/, emaillen kan ook: [email protected], of bellen naar 076 525 15 15 (maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur).
Meestal heeft u dan al contact gehad met uw huisarts en die heeft u in contact gebracht met een casemanager. Bij iedere huisartsengroep is een casemanager aangesloten. En de casemanager is heel belangrijk. Zij begeleid u en zorgt dat u voor alles op de juiste plaats terecht komt. Zij komt  regelmatig bij u op bezoek, in het begin wat minder vaak, maar als de zorg harder nodig is komt zij heel regelmatig.
De WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt verzorgd door de gemeente waar u woont. Zij zorgen o.a. voor begeleiding, dagbesteding, thuishulp, hulpmiddelen en andere voorzieningen. Als de WMO wordt ingeschakeld komen ze bij u thuis om te praten en te kijken naar uw behoeften. Voor de hulp van de WMO in welke vorm dan ook betaalt u een eigen bijdrage van 19 euro per maand.
Na de WMO komt de WLZ, de Wet Langdurige Zorg. De WLZ komt aan de orde als de thuiswonende 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft. Er is dan een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Als de dementerende oudere de indicatie heeft kan hij of zij zich aanmelden bij een verpleeginstelling. Tijdig doen, want de wachttijden lopen op.
Als er voor de oudere nog geen plaats is in het verpleeghuis of als de verzorging nog thuis kan plaatsvinden is er nog de VPT (Volledig Pakket Thuis).
Bij al deze zaken kan uw casemanager u helpen en begeleiden.
Als u zorg ontvangt via de WLZ betaalt u een eigen inkomensafhankelijke bijdrage. Er wordt berekend naar uw inkomen van twee jaren daarvoor.
Een zeer leerzame avond waar de aanwezigen veel van op hebben gestoken. De avond werd begeleid door Alexandra Levens die de avond opende en Marna de Jongh die de avond afsloot met het traditionele gedicht.
4 september is de volgende bijeenkomst in het Alzheimercafé, zien we u ook weer?
Piet van Tilborg