ALZHEIMERCAFÉ WEER GESTART

ALZHEIMERCAFÉ WEER GESTART
ALZHEIMERCAFÉ WEER GESTART

ALZHEIMERCAFÉ WEER GESTART


Maandag 7 februari was het weer zover, het Alzheimer café was weer open en in de Dobbelsteen werden de gasten welkom geheten door het vaste team medewerkers. En verheugend was dat er veel mensen de eerste avond na de coronapauze mee wilden maken. En ze zijn niet voor niets gekomen. Er waren twee gastspreeksters, Annemieke Bouman, arts in opleiding tot geriater en Fleur Lambers, arts in opleiding tot arts ouderenzorg. De geriater werkt vanuit het ziekenhuis en de arts ouderenzorg meestal in een verpleeghuis, maar ook in de thuiszorg, nauw samen met de huisarts. Voor de pauze een duidelijk verhaal van Annemieke over haar werk over de behandeling van patiënten met (vermoedelijke) dementie en vooral de problemen die dat geeft met de naasten in de thuissituatie. Na de pauze werd een beeld geschetst over patiënten in een verpleeghuis, maar meer nog de situatie in de beginsituatie van dementie. De manier van benadering van de huisarts en van de arts ouderengeneeskunde en de samenwerking tussen beiden en de taak van de casemanager hierin. Uit de vele vragen en antwoorden bleek wel dat de praktijk vaak toch weerbarstiger is dan gedacht. Een zeer geslaagde avond, met dank aan de beide artsen. Uit de reacties van de aanwezigen bleek wel dat iedereen blij was dat het Alzheimercafé een fijne en leerzame thuishaven is voor veel mantelzorgers.                                                                                                                                                    

Piet van Tilborg

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door