Ben jij onze nieuwe secretaris?

 

 

Wil jij een steentje bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit

van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?

 

Als secretaris ben je de rechterhand van de voorzitter in het voorbereiden van de bestuursvergaderingen en het bewaken van de gemaakte afspraken. Je stroomlijnt de informatie die vanuit jouw regio en het landelijk bureau naar de afdeling komt. Je beheert de gegevens van de bij jullie afdeling actieve vrijwilligers. Je vindt het leuk om praktische ondersteuning te bieden aan de afdeling en je te verdiepen in de mogelijkheden bij Alzheimer Nederland. Je hebt inbreng in het activiteitenplan en bewaakt samen met de voorzitter de voortgang.

 

Ben jij;

 • Vaardig in het werken met Word, Excel, internet en e-mail programma?

 • Goed in communicatieve en sociale vaardigheden in woord en geschrift?

 • Iemand die het leuk vindt te werken met vrijwilligers?

  Je werkzaamheden zijn:
 • Je ondersteunt de voorzitter en bewaakt de gemaakte afspraken van het afdelingsbestuur;

 • Je stelt in overleg met de voorzitter de agenda op;

 • Je organiseert de bestuursvergaderingen en bereidt deze inhoudelijk voor:

 • Maken en verzenden van de agenda, notulen en actielijst van de bestuursvergaderingen en zorg dragen voor de bijgaande stukken.

 • Verzorgt de secretariële post, mail, telefoon en beheert het archief;

 • Beheert adressenbestand vrijwilligers van de afdeling en geeft gegevens door aan het landelijk bureau;

 • Voert overige voorkomende secretariële werkzaamheden uit zoals maken afdelingsbrochure, visitekaartjes en bestellen materialen;

 • Organiseert de invulling van het activiteitenplan en de verantwoording;

 • Je neemt deel aan trainingen, overleggen en bijeenkomsten georganiseerd door het landelijk bureau.

  Dit zinvolle vrijwilligerswerk vraagt ongeveer 4 - 6 uur per week.

  Uiteraard worden gemaakte onkosten vergoed en heeft Alzheimer Nederland een vrijwilligersverzekering en een uitgebreid programma aan scholingsmogelijkheden.

Voor meer informatie bekijk onze website of bel/ mail met Netty van Alphen, voorzitter afdeling Breda en omstreken 06-23 34 50 36 of nettyvanalphen@gmail.com

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door