Depressie en dementie

Woonzorgcomplex Kloostergaard
Bisschopsmolenstraat 272
4876 AS Etten-Leur
Nederland

Plan Route

Gastspreker: Jordy Muller, GZ psycholoog
Depressie wordt ook nogal eens voor dementie aangezien (pseudodementie) waarbij de waargenomen verschijnselen voortvloeien uit de trage, geremde gedachtegang die typerend is voor een depressieve stemmingsstoornis maar geen beginnende dementie aankondigt. Bij dementie kunnen echter wel symptomen van een depressieve stoornis optreden. Beide aandoeningen kunnen in gemengde vorm voorkomen.

Deze activiteit maakt deel uit van