Omgaan met verliezen bij dementie

Woon-zorgcentrum De Wijngaerd
Cyclaamstraat 2a
4921 JC Made
Nederland

Het proces bij dementie is eigenlijk een voortdurende opeenstapeling van verschillende soorten verlies.

Stap voor stap verlies je je naaste aan dementie. Hoe ga je hier mee om als mantelzorger? 

Deze activiteit maakt deel uit van