Dementiemonitor Mantelzorg 2018

Grootvader met kleinkind tonen afspraak

Alzheimer Nederland onderzoekt eenmaal in de twee jaar hoe het in Nederland gesteld is met de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Alzheimer Nederland treedt op als landelijke belangenbehartiger en zal aan de hand van de onderzoeksresultaten mogelijke knelpunten in de dementiezorg onder de aandacht brengen van de verantwoordelijke minister, de leden van de politieke partijen, de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en de gemeenten.
Het uiteindelijke doel is aandacht te vragen voor de problemen en de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers, om het aanbod en de kwaliteit van de zorg voor hen te optimaliseren.

Voor meer informatie: Zie brief

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door