Meer dan vergeetachtigheid

Hampshire Hotel Delft Centre
Koepoortplaats 3
2612 RR Delft
Nederland

Plan Route

Meer dan vergeetachtigheid

Er wordt informatie / voorlichting gegeven over dementie en de ontwikkelingen op dit gebied. Tijdens deze bijeenkomst zal o.a. ingegaan worden op medicatie die het proces van dementie af kan remmen, de diagnostiek en verschillende vormen van dementie enzovoorts.

Deskundige: Klinisch geriater van Reinier de Graaf

Flyer 

 

 

 

Deze activiteit maakt deel uit van