Omgaan met veranderend gedrag

Ruimte “Ontmoet” in gebouw de Stander
Wilhelminastraat 1a
2661 ET Bergschenhoek
Nederland

Mensen met dementie veranderen. Het is voor alle betrokkenen niet gemakkelijk deze veranderingen te begrijpen, laat staan te accepteren.
Een psycholoog zal vertellen wat er bij dementie in de hersenen gebeurt en waardoor gedragsveranderingen ontstaan. Zo krijgt u meer inzicht krijgen in het gedrag van de persoon met dementie. Ook krijgt u tips en adviezen over het omgaan met de verschijnselen van dementie.

Deze activiteit maakt deel uit van