Organisatie afdeling Delft-Westland-Oostland

De afdeling Delft-Westland-Oostland organiseert activiteiten, geeft voorlichting en behartigt belangen van mensen met dementie en hun naasten in de gemeenten Delft, Westland, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Midden Delfland. Om dit te organiseren beschikken we over zevental bestuursleden te weten:

  • Arthur de Groot, Voorzitter en portefeuille: Belangenbehartiging
  • Ada van Bergen, Vicevoorzitter en portefeuille: Belangenbehartiging
  • Riet Geerling, Secretaris
  • Dick Brouwer, Penningmeester
  • Joska van den Beukel, portefeuille: Alzheimer Cafés
  • Jacques van den Berg, portefeuille: PR en Communicatie
  • Marjon van Holst, portefeuille: Voorlichting

Zij worden bijgestaan door

  • Ondersteuning vanuit Alzheimer Nederland: JoAn Reinhoudt
  • Coördinator bezoekdienst Delft en Westland: Kristien Litjens
  • Beheerder website van de afdeling: Jan Reichgelt

Verder beschikken wij over vele vrijwilligers die het werk binnen onze afdeling mogelijk maken.

 

Andere belangrijke adressen in onze regio

Sociaal.jpg

Betere zorg, Zelfstandig en actief blijven deelnemen aan de maatschappij
Bieslandhof, Wonen in De Bieslandhof is wonen in een veilige, beschermde omgeving
Careyn, een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn
Delft voor elkaar: samenwerkingsverband van zorg-, sport- en welzijnspartijen in de gemeente Delft. Het is een bundeling van zowel professionele partijen als vrijwilligersorganisaties.
Goed Gebruik, Zelfredzaamheid door middel van hulpmiddelen en technologie
Innovasie, e-Health, hulp met moderne technologie
Ergotherapie, Ergotherapie Nederland (EN) is de beroepsvereniging van en voor ergotherapeuten in Nederland.
Florence, Florence biedt zorg en advies, thuis en binnen de expertise- en woonzorglocaties.
Frontotemporale Dementie, lotgenotencontact
Gemeente Lansingerland
Gemeente Midden Delfland
Gemeente Westland
GGZ Delfland Wij helpen mensen met psychische problemen om de regie over hun leven te hervinden, van lichte psychische klachten tot ernstige psychiatrische stoornissen
Huis van Rie,  is een nieuw centrum voor dagbesteding in Nootdorp. Het centrum is eveneens toegankelijk voor mensen uit Zoetermeer, Delft en Pijnacker.
Vilans Hulpmiddelenwijzer Er zijn honderden artikelen die het dagelijks leven makkelijker kunnen maken. Dit onafhankelijke overzicht helpt om een bewuste keuze te maken.
Kwadraad, maatschappelijk werk in de meeste gemeenten van Zuid-Holland
Lansingerland-Bergschenhoek
Laurens
Leven met dementie
Medicijnencoach
Meest gestelde vragen over dementie
Menskapitaal
Dock van Delft: Ontmoetingscentrum voor ouderen, mantelzorgers en jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers
Participe Delft - Sociale kaart
Pieter van Foreest
Pijnacker-Nootdorp
Regelhulp
SOS Alarm
Stichting Welzijn Midden-Delfland
Stichting Welzijn Senioren Lansingerland
Thuisarts
Vierstroom
Vitis welzijn
Voorelkaarwestland: Sociale kaart van het Westland
Zorgboerderij BuitenGewoon:  Kleinschalige zorg in een landelijke omgeving voor mensen met dementie
10 vragen over dementiezorg: aangeboden door Alzheimer Nederland

 

Bezoekdienst Dementie

ijsje eten_klein.jpgVrijwilligers van de Alzheimer afdeling Delft-Westland-Oostland bieden ondersteuning bij de zorg voor thuiswonenden mensen met dementie, zodat de mantelzorger tijdelijk wordt ontlast. De vrijwilliger onderneemt in overleg, activiteiten die passen bij de interesses en mogelijkheden van de mens met dementie.

Mantelzorgers kunnen ook voor hen zelf een beroep doen op de Bezoekdienst. In dat geval komt de vrijwilliger om ontspannende activiteiten te ondernemen met de mantelzorger.

Onze bezoekdienst kunt u bellen op 06 - 457 121 49 of mailen naar:
Bezoekdienst

Deze pagina maakt deel uit van