Verschillende vormen van dementie

Hof van Heden
Dijkweg 20
2671 GB Naaldwijk
Nederland

Het onderwerp van deze avond is: Verschillende vormen van dementie.

Aan de orde komen o.a. de ziekte van Alzheimer, dementie op jonge leeftijd en dementie die wordt veroorzaakt door problemen met de bloedvaten.
Wim van den Dool, specialist ouderengeneeskunde, zal de verschillende vormen van dementie belichten en vragen beantwoorden.

Gerard Aalbrecht zal de muziek verzorgen.

Het Alzheimer café is er voor mensen met dementie, hun mantelzorgers, en iedereen die om wat voor reden dan ook te maken heeft met dementie.
Er is een lectuurtafel met folders en brochures over het onderwerp dementie. Er is uiteraard ook gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Kent u iemand in uw omgeving die met dementie te maken heeft en nog niet in het Alzheimer café is geweest, geef deze informatie door.

Alvast bedankt.
Tot ziens in het Alzheimer café

Deze activiteit maakt deel uit van