www.dementiewijzerdelft.nl

Geachte relaties,

 

Na maanden van noeste arbeid kunnen wij u met enige trots namens de kerngroep dementie delft meedelen dat de website, www.dementiewijzerdelft.nl operationeel is geworden en in de lucht is.

 

De website is bedoeld om mensen met dementie, hun mantelzorgers en professionals werkzaam op dit terrein hulp te bieden bij het vinden van informatie, ondersteuning en hulpmiddelen. De website is breed van opzet en herbergt veel informatie.

 

De website is vooralsnog bedoeld voor de inwoners van Delft maar zal na gebleken geschiktheid en effectiviteit wellicht uitgebreid kunnen worden voor de regio DWO.

 

Het maken van een website was niet het doel op zich, maar het voor gebruikers gemakkelijker maken om aan informatie te komen is waar het in deze om gaat. De komende tijd zullen wij ervaren en evalueren of onze doelstelling hiermee ook gehaald wordt. Uiteraard is het nog een work in progress en zullen er de komende tijd nog wijzigingen en vooral aanvullingen aangebracht worden.

 

In verband met de communicatie hierover zullen partijen, Pieter van Foreest, Delft voor Elkaar, Odensehuis. Gemeente Delft en Alzheimer DWO aankondigingen en persberichten via hun eigen communicatiekanalen versturen.

 

Als er vragen, onduidelijkheden of aanvullingen zijn verneem ik dat graag van jullie.

 

Met vriendelijke groet,

Steven Poll

Bestuurslid Alzheimer DWO

Voorlichting/Belangenbehartiging

mob. 06 13457544

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door