Naamaanpassing afdeling

We hebben toestemming gekregen om de naam van onze afdeling aan te passen.

Per 1 januari 2017 wordt er i.p.v. Dordrecht e.o. voortaan Drechtsteden vermeld.
De naam wordt dus Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Verdere informatie over de aanpassing visitekaartjes, e-mailadressen e.d. volgt later, deze kunnen voorlopig nog opgemaakt en gebruikt worden.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door