Nieuwsbrief december 2016

Beste vrijwilligers,

Het jaar 2016 zit er alweer bijna op. En als we terugkijken kunnen we tevreden zijn over onze activiteiten in de regio. Allereerst alle inspanningen die weer gedaan zijn om maandelijks een mooi programma te bieden in de Alzheimer Cafés  waar veel van onze vrijwilligers actief zijn.

In Giessenlanden hebben we in mei een Alzheimer Trefpunt geopend en de eerste avond was gelijk al een succes met ruim 40 bezoekers. Ook hebben we afscheid genomen van Irma van Milt die meer dan 12 jaar gespreksleider/coördinator/gastvrouw is geweest van het Alzheimer Café in Gorinchem. Het was een gedenkwaardige avond.

IMG_0825.JPG

Onze belangenbehartigers André Schoonderbeek, Wenny van der Hee en Joep Koch zijn onvermoeibaar doorgegaan om de gemeenten in onze regio te bezoeken en met succes. Maar liefst zes gemeenten hebben het convenant Dementievriendelijke Gemeenschap getekend en zijn er werkgroepen actief om activiteiten te ontwikkelen op het gebied van voorlichting, ontmoetingscentra en respijtzorg.

Hatice Caglayankaya is als nieuw bestuurslid toegetreden en zal het penningmeesterschap van Ton Petiet overnemen. Ton kan zich hierdoor meer richten op de PR-activiteiten.

Dick Kits is geen bestuurslid meer maar wel actief in de werkgroep PR & communicatie en ondersteunt het Alzheimer Café in Gorinchem.

De activiteiten in onze regio zetten we in 2017 door. De groep ouderen is groeiende en blijft langer thuis wonen. Dementie zal daardoor steeds meer voor komen en zichtbaarder worden in het straatbeeld. Dat is dan ook onze drijfveer om aandacht te blijven vragen voor onze doelgroep en haar mantelzorgers.

Ik wil iedereen hartelijke bedanken voor al het vrijwilligerswerk dat in 2016 weer is  verricht.

Voor nu wens ik jullie - namens alle bestuursleden - gezellige feestdagen met familie en vrienden en een gezond 2017.

Graag tot ziens… in 2017.

Aly Dassen

voorzitter afdeling Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Uitnodiging Vrijwilligersetentje

De organisatoren van het Alzheimer Café in Hardinxveld Giessendam nodigen alle vrijwilligers van onze afdeling uit voor het vrijwilligersetentje in De Lange Wei. Hoe leuk is dat!

1030_380_6_125_0_nl_r76a2089_2.jpg

Wanneer worden we verwacht?

Donderdag 9 maart 2017

Hoe laat begint het?

Bij de samenstelling van deze Nieuwsbrief was het exacte tijdstip nog niet bekend.

Waar moeten we zijn?

De Lange Wei, Rembrandthof 85, 3372 XV Hardinxveld-Giessendam

Waar kunnen we ons aanmelden?

Je kunt je nu nog niet aanmelden, maar houd de datum wel alvast vrij! Binnenkort ontvang je per mail meer informatie over het aanmelden.

Speciale gast

Er is een speciale gast uitgenodigd voor deze avond. Arie Berkhof, eigenaar van Opleidingsbureau Mensbeeld, is toonaangevend op zijn vakgebied. We willen er nog niet teveel over vertellen, maar de recensies zijn veelbelovend!

Buffet

Er wordt een buffet met koude en warme gerechten verzorgd. Uiteraard vergezeld van drankjes.

Je komt toch ook?

Eigenlijk gaan we er een beetje vanuit dat iedereen op de uitnodiging ingaat. Er zijn tenslotte redenen genoeg om te komen:

  • Omdat we het initiatief van de organisatoren van het Alzheimer Café erg waarderen
  • Omdat het erg leuk is om naar Arie Berkhof te luisteren
  • Omdat we die avond niet hoeven te koken, maar kunnen genieten van een heerlijk buffet
  • Omdat we dan onderling in gelegenheid zijn om informatie uit te wisselen.

Convenanten Dementievriendelijke Gemeenten

  14468411_1205190442855325_7839819086977430709_o.jpg

In september zijn er twee convenanten ondertekend. Op 19 september in Hendrik-Ido-Ambacht. We werden getrakteerd op een heerlijk gebakje met het  logo van het vergeet-me-nietje. De gemeente mocht het vergeet-me-nietje in ontvangst nemen omdat zij de eerste gemeente zijn in onze regio die respijtzorg goed hebben geregeld.

In diezelfde week werd ook het convenant in Gorinchem ondertekend.

De gesprekken met de wethouders van beide gemeenten waren hartverwarmend en vol goede voornemens om hun gemeente dementievriendelijk te maken.

Schermafbeelding 2016-12-12 om 14.42.04_1.png

Even voorstellen

Foto_Andre_1.jpg
André Schoonderbeek en Joep Koch
“Werken aan een Dementie Vriendelijke Regio”.

Ons is gevraagd een artikeltje in te dienen voor de rubriek “even voorstellen”. Dat willen we graag doen.

Wij zijn zogenaamde belangenbehartigers van Alzheimer Nederland, vrijwilligers die zich inzetten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Voor ons betekent dat gesprekken voeren met gemeenten om regelingen en voorzieningen te realiseren voor mensen met dementie en hun partners en mantelzorgers. Wij hebben vooral contacten met de gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. In de Drechtsteden is onze collega Kees Vos actief. Die gesprekken met de gemeenten zijn heel belangrijk geworden omdat zij sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mensen met dementie en van hun mantelzorgers.

Convenanten met gemeenten
Voor gemeenten is dit een heel nieuw gebied en in de contacten die we hebben gaat het dus vaak om wat is er nodig en hoe dit gerealiseerd kan worden. Het is niet vrijblijvend. Uit de verantwoordelijkheid van de gemeenten vloeit voort dat zij gehouden zijn zaken voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te regelen en daarom trachten we ook met gemeenten convenanten of contracten af te sluiten waarin is vastgelegd welke voorzieningen nodig zijn en hoe deze tot stand komen. De gemeenten moeten zaken regelen en vanuit onze afdeling van Alzheimer Nederland dragen wij bij aan het tot stand komen van de voorzieningen door informatiemateriaal beschikbaar te stellen, bijeenkomsten te beleggen en scholing te verzorgen.

Relevante organisaties
Ook nemen we in een aantal gemeenten deel aan het overleg met alle relevante organisaties om voorzieningen gerealiseerd te krijgen. Daarbij gaat het om het informeren van burgers over wat dementie precies is, om het scholen van mensen die veel met ouderen in contact komen, om het inrichten van een aanspreekpunt waar mensen terecht kunnen met hun vragen en zorgen, om het voorzien in opvang en respijtzorg.
De gesprekken met de gemeenten zijn heel interessant. We zien dat gemeenten mensen met dementie graag willen ondersteunen, maar we zien ook waar ze mee worstelen.
Inmiddels hebben we met zes gemeenten een convenant gesloten. Dat zijn Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Zederik en Zwijndrecht. Daarmee is toch al een hele stap gezet richting een dementievriendelijke regio.
Zoals geschreven doen we dit als vrijwilligers.

Joep. Getrouwd, met Mirjam en vader van Anne-Sophie, met veel plezier wonend in Tiel en werkzaam als manager Medische Staf Ouderengeneeskunde bij de Rivas Zorggroep. Ik werk 48 jaar in de zorg waarvan 38 in de ouderenzorg. Daarvan heb ik 8 jaar als vestigingsmanager van Rivas verpleeghuis Waerthove gewerkt en in die tijd heel veel gezien van wat speelt bij mensen met dementie en hun partners en mantelzorgers. Mensen hebben het zwaar en ik wilde vanuit mijn kennis van dementie, de opvang en behandeling en alles eromheen iets voor deze mensen doen.
André. Getrouwd met Antoinette, vader van Bram, wonend in Breda en gepensioneerd. Als directeur van de welzijnsorganisatie in Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam heb ik veel mensen ontmoet die in de thuissituatie met grote problemen kampen. Vooral onder mensen met dementie en hun partners zagen we veel schrijnende situaties. Ons werk was deze mensen te ondersteunen en voorzieningen in te richten om hun zorg te verlichten en hun situatie te verbeteren. Daarnaast had ik  veel contacten met de gemeenten in de regio en dat maakt het makkelijker om met hen in gesprek te komen.

Vrijheid en veiligheid bij dementie

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

Bij dementie komen vrijheid en veiligheid vaak onder druk te staan. Naarmate de ziekte vordert, nemen de dilemma’s in de zorg voor mensen met dementie toe. Vaak onbedoeld met vrijheidsbeperking tot gevolg.

De onrustband wordt nauwelijks meer toegepast. Gelukkig. Toch zijn er nog veel andere vormen van vrijheidsbeperking en onvrijwillige zorg. Zowel in het verpleeghuis als thuis. Kan dat minder?

Wat als  iemand dreigt te vallen of te verdwalen? Of zich niet wil (laten) verzorgen? Of de hele nacht onrustig is? Of dag en nacht omkeert? Zijn er dan manieren om goede zorg te verlenen én iemand zo veel mogelijk (bewegings)vrijheid en zelfbeschikking te laten houden? 

Dialoogbijeenkomsten

Vrijheid en veiligheid bij dementie kunnen worden vergroot als dilemma’s worden besproken en nieuwe inzichten worden gedeeld.  Daarom ontwikkelden Alzheimer Nederland, IDé -Innovatiekring Dementie en LOC Zeggenschap in zorg samen een twee uur durende dialoogbijeenkomst. Zo’n bijeenkomst kan eenvoudig via de website www.vrijheidenveiligheid.nl worden georganiseerd. Door bijvoorbeeld zorginstellingen, Alzheimer Cafés, gemeenten, wijkteams en cliëntenraden.

Iedereen die te maken heeft met dementie kan een bijeenkomsten bijwonen. Via filmpjes worden praktijkvoorbeelden en mogelijke oplossingen geschetst. Deelnemers gaan onder begeleiding van een gespreksleider met elkaar in gesprek. Om samen te onderzoeken wat vrijheid en veiligheid betekent voor mensen met dementie, mantelzorgers, naasten, verzorgenden, behandelaars, beleidsmakers en andere betrokkenen.
Wilt u een bijeenkomst organiseren? Wilt u een bijeenkomst bijwonen?
Ga naar  vrijheidenveiligheid.nl

Waardevol

Bezoekers van de dialoogbijeenkomsten waarderen de inhoud en filmpjes als heel waardevol. Het levert nieuwe inzichten en gespreksstof op, en moedigt aan om te denken in mogelijkheden.

Wenny van der Hee verzorgt in onze regio onder andere deze bijeenkomsten. U kunt haar bereiken onder wpvanderhee@gmail.com voor nadere informatie. Het Alzheimer Café Hardinxveld-Giessendam kan haar ervaringen hiermee met u delen.

Kijk ook regelmatig op de website  samendementievriendelijk.nl

Lezingen 'De dag door met dementie'

Afbeelding verwijderd.

Toen het boek 'De dag door met dementie' van Anneke van der Plaats en ondergetekende begin dit jaar uitkwam, stond op de reclame flyer: Een Eye-opener! Die slogan werd door vele lezers in de loop van dit jaar bevestigd. Eén van de leukste reacties kwam van een Alzheimer Café organisator uit het Oosten van ons land die zei: ‘Ik doe al 12 jaar AC, maar na het lezen van dit boek snap ik pas echt goed wat dementie is’. Ondertussen heeft zij 5000 volgers die het boek kochten.
 
Om in de grote behoefte aan kennis over dementie te voorzien, hebben we besloten ook lezingen aan te bieden onder de titel: De dag door met dementie. Bejegening en omgeving zijn van grote invloed op het gedrag van mensen met dementie. Maar hoe doe je dat 24 uur per dag? Deze lezing biedt duidelijkheid.
Voor Alzheimer Café’s doe ik dat alleen en voor grotere groepen samen met Dr. Paul Jansen. Paul is gedragswetenschapper en oprichter van Stichting Dementiewijs. In de lezing vertel ik over ons brein en dementie en dat dementie meer is dan ‘vergeten’. Paul gaat daarna in op Voelen-Denken-Doen: wat is het belangrijkst en Wat gebeurt er met mij als mijn dierbare dementie krijgt?
Het is een middag of avondvullend programma voor mantelzorgers, familie, vrienden, artsen en zorgprofessionals.


Informatie hierover staat ook op:  dedagdoormetdementie.nl
Of bel met mij op nummer 0183 - 640 440.
Van harte wens ik jullie een mooi 2017 en veel sterkte bij jullie inzet voor Alzheimer Nederland.
 Afbeelding verwijderd.
Dick Kits
Vrijwilliger PR en Communicatie

 

Vacature Belangenbehartiging in de AV gemeenten

22585191384_e3d34e1dd8_k (2)_0.jpg

Er wordt al veel werk verricht door onze belangenbehartigers, maar door de grootte van ons gebied zijn we op zoek naar een belangenbehartiger in de AV (Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) gemeenten.

Wat wordt er van u verwacht?
Dementie op de kaart zetten in deze gemeenten door gesprekken te voeren met beleidsmedewerkers en wethouders
en contacten onderhouden met de plaatselijke organisaties die zich richten op mensen met dementie en hun naasten.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken enthousiaste personen die willen opkomen voor de belangen van mensen met dementie en hun naasten. 

Ondersteuning
U krijgt ondersteuning van het bestuur van de afdeling. 
Als vrijwilliger ontvangt u deskundigheidsbevordering en reiskostenvergoeding.

Heeft u interesse?
Meldt u zich aan voor een oriënterend gesprek bij Wenny van der Hee
e-mail: wpvanderhee@gmail.com

Contactpersonen gezocht DVG

footer.jpg

Wij zoeken contactpersonen voor werkgroepen Dementievriendelijke Gemeenschap

Binnen de gemeenten waar de convenanten zijn getekend is het bestuur op zoek naar personen die deel uit willen maken van de desbetreffende werkgroep in de hieronder genoemde gemeenten.

Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Hendrik-Ido-Ambacht, Zederik en Zwijndrecht. Het bestuur is op zoek naar vrijwilligers die deel willen nemen namens Alzheimer Nederland aan de plaatselijke werkgroepen. Het kan gemeenten helpen om de volgende stap te zetten zodat de voorgenomen activiteiten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden..!

Wie zoeken wij?
Wij zoeken enthousiaste personen die willen opkomen voor de belangen van mensen met dementie en hun naasten en ideeën hebben over wat in hun stad of dorp bijdraagt aan activiteiten voor een Dementievriendelijke Gemeenschap.

Ondersteuning
U krijgt ondersteuning van het bestuur van de afdeling.
Als vrijwilliger ontvangt u deskundigheidsbevordering en reiskostenvergoeding.

Heeft u interesse?
Meldt u zich aan voor een oriënterend gesprek bij Wenny van der Hee.
E-mail: wpvanderhee@gmail.com

20 jaar viering van het Alzheimer Café (Trefpunt)

ac20_0_0.jpg

In 2017 is het 20 jaar geleden dat het eerste Alzheimer Café begon, toen nog onder leiding en op initiatief van Bère Miesen. Dit feit wordt landelijk gevierd met een bijeenkomst en Alzheimer Nederland zal daarbij alle vrijwilligers en professionals uitnodigen die bij de meer dan 230 Cafés, Trefpunten en Theehuizen betrokken zijn. Deze viering zal in de twee weken voor WAD op 21 september plaatsvinden op zes verschillende plaatsen in Nederland, zodat iedereen ernaartoe kan komen.

Daarnaast wil Alzheimer Nederland de bezoekers van de lokale bijeenkomsten trakteren tijdens de bijeenkomst in september. Verder wordt er een landelijke publiciteitscampagne georganiseerd om het Alzheimer Café extra in het zonnetje te zetten. Wanneer er vanuit een café, trefpunt of theehuis een bijzonder verhaal, een leuke anekdote of iets over markante personen te vertellen is, laat dat dan weten aan onze regio coördinator JoAn Reinhoudt (e-mail: j.reinhoudt@alzheimer-nederland.nl). Met deze verhalen zal Alzheimer Nederland de publiciteitscampagne proberen in te vullen.

Laat ook het regiobestuur via het bekende e-mailadres dordrecht@alzheimer-nederland.nl svp weten wat jullie plannen zijn.

Workshop of training

Heb je interesse in een workshop of training? Kijk dan eens op het Vrijwilligersplein: http://www.alzheimervrijwilligers.nl/trainingen

Een greep van het aanbod:

  • Training gewenste verbinding dementie.nl en Alzheimer Cafés/ Trefpunten/ Theehuizen op 26 januari in Dordrecht
  • Introductietraining nieuwe vrijwilligers op 17 april in Amersfoort
  • Training Gespreksleider in het Alzheimer Café op diverse data in Amersfoort
  • Masterclass voor gespreksleiders in het Alzheimer Café in juni en november in Amersfoort

De reiskosten worden vergoed.

Fietsrondje Zwijndrecht op Wereld Alzheimer Dag 2016

De week van 21 september 2016 stond bol van WAD-activiteiten in het hele land. De media heeft hier veel aandacht aan besteed.

In Zwijndrecht ging een groepje fietsers van start langs verschillende Vivariapunten. Daar was een stop en werden de aanwezigen in het kader van Wereld Alzheimer Dag geïnformeerd over de activiteiten aldaar om aandacht te vestigen op de doelgroep mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Het startschot werd gegeven door Jolande Witte wethouder van de gemeente Zwijndrecht.

Onderweg moest nog wel een regenpijp worden gerepareerd die door enthousiasme van Carla van der Slot, Coördinator Alzheimer Café Zwijndrecht, en haar fietspartner van de muur was gereden. Ach… fluitje van een cent.

Afbeelding verwijderd.

Wereld Alzheimer Dag 2017

_Stedelijk_2013-04-08_Alzheimer-Rondleiding_Tomek-Whitfield_022_original.jpg

Er zijn vast al afdelingen en Alzheimer Cafés en Trefpunten bezig met het plannen van een activiteit voor Wereld Alzheimer Dag op 21 september 2017. Binnen het Landelijk Bureau van Alzheimer Nederland wordt nagedacht over een bijzondere café-avond in om het 20-jarig bestaan van het Alzheimer Café (landelijk) met alle betrokkenen en bezoekers te vieren. Tipje van de sluier: musea en het programma ‘onvergetelijk’.

Dat een tiental musea in Nederland een speciaal programma kent dat zich richt op mensen met dementie en hun partner/familie is waarschijnlijk niet bij iedereen bekend. Wil je er méér over weten, zoek dan op internet met de zoekwoorden  “onvergetelijk en Stedelijk Museum”. Voor onze regio is het Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam de dichtstbijzijnde locatie waar dit programma wordt uitgevoerd.

Er zijn ook plannen om in onze eigen regio met dit programma aan de slag te gaan. Daarvoor is geld nodig (wie weet een sponsor?) en vrijwilligers. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij mensen met dementie kunnen begeleiden gedurende ongeveer anderhalf uur per keer; op afroep en in onderling overleg overdag beschikbaar zijn op een doordeweekse dag (dinsdag tot en met vrijdag). Dat ze een brede belangstelling hebben voor en bekend zijn met verschillende stromingen in de (schilder)kunst en daarover kunnen vertellen. Ook moet er een specifieke training gevolgd worden voor je daadwerkelijk aan de slag kunt.
Lijkt het je interessant om als vrijwilliger aan zo’n programma mee te werken? Aanmelden als belangstellende kan bij bestuurslid Jan de Geus via zijn e-mailadres: jadegeus@hotmail.com of je kunt hem bellen voor verdere informatie over dit project (06-41009636). Zie je het zelf niet zitten om in dit project te participeren, maar weet je iemand die dat heel graag zou willen, geef dit bericht dan door. Je hoeft er niet actief voor te zijn of worden binnen Alzheimer Nederland.

Afbeelding verwijderd.

 

 LogoAfdDrechtst_2.jpg                                      

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door