Nieuwsbrief maart 2017

Beste Vrijwilligers,

De uitslag van de verkiezingen is inmiddels bekend. Er zal naar verwachting een lange periode van onderhandelingen starten voordat er een nieuwe regering is geïnstalleerd.

In deze tussentijd zal de huidige regering op het land passen, maar belangrijke besluiten zullen er niet meer worden genomen. Het wordt een spannende tijd. Temeer omdat we het belangrijk vinden dat er een regering komt die gaat regeren met hoofd & hart zodat verworven beleid op het gebied van Dementie Vriendelijke Gemeenschappen en het landelijk actieplan Casemanagement in volle vaart wordt voortgezet.

In onze regio gaan we door met het bezoeken van de gemeenten en worden de convenanten die in het voorjaar van 2016 zijn getekend met wethouders geëvalueerd. Dit om de vinger aan de pols te houden zodat er ook daadwerkelijk een actieplan is om omstandigheden van mensen met de diagnose dementie en haar mantelzorgers te ondersteunen en te verbeteren.

Ariesl_0.jpg

Als belangenbehartiger is Arie Slob toegetreden tot ons corps van belangenbehartigers en zal hij met name binnen de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden – de AV gemeenten - op stap gaan om de belangen van onze doelgroep te behartigen.

Arie is al enige tijd actief binnen Alzheimer Nederland als voorlichter en als gespreksleider bij het Alzheimer Trefpunt Giessenlanden. Wij wensen Arie veel succes bij deze gesprekken met de verschillende gemeenten.

Ook wil ik ons bestuurslid Jan de Geus noemen die regelmatig alle Alzheimer Cafés bezoekt zodat jullie als vrijwilligers makkelijk contact kunnen leggen als er vragen en/of andere issues zijn. Een taak die wij als bestuur belangrijk vinden om zo de kwaliteit van de Alzheimer Cafés te waarborgen.

Het jaarlijkse vrijwilligersetentje ligt alweer achter ons en we kunnen terugkijken op een gezellige avond met elkaar. We willen vanaf deze plek Hetty Bezemer van de werkgroep Alzheimer Café Hardinxveld-Giessendam hartelijk bedanken voor het organiseren hiervan. De entourage en het buffet in het verpleeghuis De Lange Wei was een groot succes.

In het gespreksleiders overleg bespreken we welk Alzheimer Café volgend jaar gastvrouw/-man wil zijn.

Hoop dat jullie weer met plezier de wetenswaardigheden uit onze regio in deze nieuwsbrief lezen en bedankt voor alle inspanningen als vrijwilliger voor Alzheimer Nederland.

Aly2016-03-10 om 09.28.11.png

Mede namens alle bestuursleden een hartelijke groet,

Aly Dassen

Voorzitter regio Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Het Vrijwilligersetentje ‘nieuwe stijl’

Er is lang naar uitgekeken, maar op 9 maart was het zover. Aly en Rosita, de voorzitter en de secretaris van de afdeling ontvingen de vrijwilligers in Restaurant de Boerse Pracht in Hardinxveld Giessendam waar het vrijwilligersetentje plaatsvond.

Afbeelding verwijderd.

De organisatie van het etentje ‘nieuwe stijl’ was in handen van het Alzheimer Café Hardinxveld-Giessendam.  En de organisatoren hebben flink uitgepakt, want de locatie was uitermate geschikt; we hadden de hele ruimte voor onszelf. Het buffet was uitstekend met een grote keuze en het grand dessert was niet alleen overheerlijk maar ook een ‘plaatje’.

2017-032.jpg

Het ‘nieuwe’ - we gingen niet alleen maar eten met elkaar - zat hem ook in de interactieve lezing, waarvoor Arie Berkhof van Opleidingsbureau Mensbeeld was uitgenodigd en die deze met veel enthousiasme verzorgde.

Kortom… het was een ontzettend leuke avond; waarvoor complimenten en dank aan de organisatoren!

2017-03-rd_0.jpg

Even voorstellen: Hatice Caglayankaya

hatice.jpg

Per 1 april 2017 maak ik als penningmeester deel uit van het bestuur. Ik heb een tijd meegedraaid als algemeen bestuurslid en heb gezien hoe actief en betrokken de bestuursleden en al de andere vrijwilligers bijdragen aan het onder de aandacht brengen van alzheimer. Dat heeft een grote indruk gemaakt op mij. Ik voel me dan ook vereerd om als penningmeester een onderdeel te vormen van een sterk team.

Hoewel ik een drukke baan heb, vind ik dat ik meer voor de maatschappij kan betekenen. De kwetsbare groep in de samenleving trekt in het bijzonder mijn aandacht - vooral de ouderen, die in het bijzonder aandacht en zorg nodig hebben. Daarom heb ik besloten om mij juist voor deze stichting in te zetten.

Nu even een korte introductie over wie ik ben en wat ik doe. Ik werk als wetgevingsjurist/juridisch adviseur bij de Rijksoverheid. Ik houd me bezig met regelgeving met betrekking tot luchtvaart en scheepvaart. Mijn baan is erg afwisselend en leer elke dag weer nieuwe dingen. Mijn vrije tijd besteed ik onder meer aan wandelen, lezen en muziek.

Ik kijk uit naar een plezierige en vruchtbare samenwerking!

Hartelijke groet,

Hatice Caglayankaya
 

Penningmeesterschap

Zoals elders vermeld wordt Hatice per 1 april 2017 de penningmeester van onze afdeling. Ton Petiet heeft deze functie precies 4 jaar vervuld en wenst haar veel succes met deze interessante taak.
Declaraties en berichten hieromtrent kunnen vanaf deze datum verzonden worden naar haar mailadres: hatice.caglayankaya@gmail.com
Eventueel is zij telefonisch te bereiken onder 06 -1535 2497.

Ton is vanaf september 2016 weer toegetreden tot de PR-commissie en kan zich daar nu beter op richten. Ook blijft hij de website (waaronder deze Nieuwsbrief) behandelen.

tonP_0.jpg

Mededelingen JoAn Reinhoudt

Dementie.nl en de Alzheimer Cafés

Afgelopen maand zijn er door het hele land vijf bijeenkomsten geweest over dementie.nl. Samen met afgevaardigden van de Regionale Afdelingen en de Alzheimer Cafés hebben wij de ontwikkelingen, de waarden, het gebruik en de mogelijkheden van dementie.nl besproken.
Het online platform dementie.nl moet de activiteiten van de Regionale Afdelingen en Alzheimer Cafés versterken, aanvullen en beter zichtbaar maken. We willen graag de mantelzorgers bereiken en ondersteunen in het gehele proces rondom dementie. Juist daarom is het zo van belang dat de programma’s van het Alzheimer Café goed op de regionale pagina’s op de website vermeld staan. Zoekende mantelzorgers vinden dan zo de weg naar het Alzheimer Café.
Geef daarom jullie programma of wijzigingen in het programma door aan onze webmaster van de regionale pagina’s, Ton Petiet ton@tpad.nl

De medewerkers van Dementie.nl zijn overigens ook bereid om een keer een toelichting in het Alzheimer Café te geven over de mogelijkheden van digitale platform Dementie.nl. Als jullie dit onderwerp willen agenderen, neem dan contact op met Sofie van den Haak s.vandenhaak@alzheimer-nederland.nl

Schermafbeelding 2016-12-12 om 14.42.04_1.png

Alzheimer Café is jarig
Het fenomeen Alzheimer Café bestaat dit jaar 20 jaar. We gaan dat vieren. In de week voor Wereld Alzheimer Dag zullen verspreid over het land 6 symposia gehouden worden met een inhoudelijk programma. We kijken tijdens het symposium terug op het ontstaan van het Alzheimer Café en we kijken ook vooruit naar de toekomst. De symposia zijn toegankelijk voor alle vrijwilligers en betrokkenen van het Alzheimer Café. Een uitnodiging volgt, maar hou ook het Vrijwilligersplein in de gaten.

Vrijwilligersplein
Op het Vrijwilligersplein vind je nieuws, materialen en achtergronden die behulpzaam zijn voor de uitvoering van jouw vrijwilligerswerk. Neem eens een kijkje op http://www.alzheimervrijwilligers.nl/
Hier zijn ook alle trainingen en evenementen terug te vinden.

Afbeelding verwijderd.

Wereld Alzheimer Dag 2017
21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Dit jaar is het thema ‘de verjaardag van het Alzheimer Café’.  In de maand september zullen de 12 musea die speciale rondleidingen bieden voor mensen met dementie volgens de methodiek ‘Onvergetelijk’ extra rondleidingen organiseren en publiciteit genereren. Het idee is dat onze Alzheimer Cafés (misschien zelfs in plaats van de reguliere café-avond) een bezoek brengen aan een van die musea.
Is het niet mogelijk om het museum te bezoeken, dan komt er een lijst met gastsprekers vanuit het programma Onvergetelijk. Zij zijn bereid om op jullie reguliere caféavond een lezing te verzorgen zoals ze ook doen tijdens de rondleidingen volgens de methodiek Onvergetelijk. Een gastspreker vraagt wel een kleine vergoeding en reiskostenvergoeding. We zijn vanuit het landelijk bureau nog in onderhandeling over het tarief. Meer informatie volgt later. Hieronder het overzicht van de 12 deelnemende musea.

1.Centraal Museum, Utrecht

2.CODA Museum, Apeldoorn

3.Drents Museum, Assen

4.Limburgs Museum i.s.m. Museum van Bommel vann Dam, Venlo

5.Mauritshuis, Den Haag

6.Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

7.Museum Dr8888, Drachten

8.Natura Docet Wonderryck Twente, Denekamp

9.Singer Laren, Laren

10.Zeeuws Museum, Middelburg

11. Stedelijk museum, Amsterdam

12 Van Abbe museum, Eindhoven

Collecte 2016 en 2017
De collecte 2016 was een groot succes voor Alzheimer Nederland. Ondanks dat de weerberichten niet altijd even goed waren, zijn er meer dan 20.000 vrijwilligers de straat op gegaan. En niet zonder resultaat. De opbrengst van de collecte is wederom gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De totale opbrengst in 2016 is uitgekomen op € 1.611.745. Zo hoog is de opbrengst sinds jaren niet geweest! Veel dank aan iedereen die heeft meegelopen tijdens de collecteweek!
Liep jij in 2016 niet mee, maar wil je helpen om dit jaar deze opbrengst te evenaren? Meld je als collectant of organisator van de collecte bij Martine Riske m.riske-guijt@alzheimer-nederland.nl
 

Nieuws Jan de Geus

Gift Boekentafel

De Alzheimer Cafés en Trefpunten in onze regio beschikken allemaal over een boekentafel. Gevuld met (folder)materiaal van Alzheimer Nederland en met een uiteenlopend scala van boeken. Sommigen hebben maar enkele boeken, anderen wat meer. Soms wordt er samengewerkt met de bibliotheek, die wat eigen boeken aanvult met bijvoorbeeld boeken over het onderwerp dat aan de orde wordt gesteld of met een wat vastere collectie boeken over dementie in het algemeen. Alle cafés lenen boeken gratis uit. Soms wordt er een borgbedrag betaald, wat dan bij inleveren van het boek weer wordt terugbetaald.

16997869_1406089269432107_7391627850125999519_n_0.jpg

Al met al in elk geval een jaarlijks terugkerende kostenpost. Daarom zijn we erg blij dat de firma Omexom ons een prachtige schenking heeft gedaan van 250 euro, speciaal voor het aanschaffen van nieuwe boeken voor de boekentafel. Verdeeld over alle cafés en trefpunten misschien niet zo veel, maar toch fijn dat we een mogelijkheid hebben om de boekentafel met iets moois en/of actueels uit te breiden. Voor alle cafés en trefpunten geldt dat er 25 euro beschikbaar is. Als je er geen gebruik van gaat maken, laat het dan even weten, dan is er per café of trefpunt wat meer te besteden.

Voorlichtingsavond voor Turkse en Marokkaanse
inwoners van Dordrecht

Praten over gezondheidsklachten met de huisarts kan voor sommige mensen lastig zijn. Zeker als dat niet in de eigen taal kan. In Dordrecht is een project gestart waarbij twee zorgconsulenten (van Turkse en Marokkaanse afkomst) de huisartsenzorg ondersteunen. Zij helpen bij klachtenverheldering en geven uitleg over de diagnose, behandeling en advies van de huisarts.

Door de inzet van de zorgconsulenten krijgt de huisarts een duidelijker beeld van de aard van de hulpvraag en de culturele achtergrond van de patiënt. Dit leidt tot minder herhalingsconsulten en tot een snellere en juiste diagnose. Daarnaast proberen de zorgconsulenten hun cliënten te stimuleren tot participatie en integratie in de maatschappij, waardoor de zelfredzaamheid wordt verbeterd.

Afbeelding verwijderd.
Op 30 januari j.l. organiseerden de zorgconsulenten in samenwerking met o.a. huisarts en Internos Thuiszorg (tegenwoordig MOB) en een voorlichtingsavond over dementie in het Stadswiel in Dordrecht (binnenstad). Vanuit onze afdeling waren we erbij aanwezig met een voorlichtingsstand. Het materiaal in de Turkse taal en in het Arabisch vond gretig aftrek. Niet minder dan zo’n zeventig geïnteresseerde bezoekers met een Turkse of Marokkaanse achtergrond vulden de zaal. Zorgconsulent Ali Kaya, opgeleid bij Alzheimer Nederland voor het geven van voorlichting over dementie, verzorgde de voorlichting en werd waar nodig aangevuld door de aanwezige huisarts. In november van het vorige jaar was eenzelfde voorlichtingsavond gehouden in de wijk Crabbehof en ook daar was grote belangstelling. Tijdens de voorlichting kwam ook het verband tussen cultuur en het omgaan met dementie aan de orde.

Gelet op het succes van deze voorlichting zal vanuit ons afdelingsbestuur verder gesproken worden over de organisatie van nieuwe voorlichtingsavonden. Indien mogelijk ook in omliggende plaatsen.

Wie suggesties heeft voor het organiseren van een dergelijke avond (of middag) in de eigen woonplaats, kan contact opnemen met het secretariaat van de afdeling.
 

Tiende Alzheimer Café/Trefpunt?

Recent hebben we een gesprek gehad met de initiatiefnemers voor het opzetten van een Alzheimer Trefpunt in de Gemeente Zederik. De zorgaanbieders in deze gemeente, die als eerste het convenant “Dementievriendelijke Gemeente” tekende, en de welzijnsorganisatie gaan binnenkort weer om de tafel voor een vervolggesprek.
 

Dementiemonitor Mantelzorg 2016


Afbeelding verwijderd.

Op deze pagina staat een fraaie infographic van de Dementiemonitor Mantelzorg. De onderzoekresultaten voor 2016 worden zo duidelijk in beeld gebracht.
Prima materiaal om aan uw voorlichting toe te voegen.
 

Contactpersonen voor werkgroepen DVG

Wij zoeken contactpersonen voor werkgroepen Dementievriendelijke Gemeenschap (DVG)

Binnen de gemeenten waar de convenanten zijn getekend is het bestuur op zoek naar personen die deel uit willen maken van de desbetreffende werkgroep in de hieronder genoemde gemeenten.

Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Hendrik-Ido-Ambacht, Zederik en Zwijndrecht. Het bestuur is op zoek naar vrijwilligers die deel willen nemen namens Alzheimer Nederland aan de plaatselijke werkgroepen. Het kan gemeenten helpen om de volgende stap te zetten zodat de voorgenomen activiteiten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden!

csm_dementievriendelijk_jpg_4054013268.jpg
Wie zoeken wij?
Wij zoeken enthousiaste personen die willen opkomen voor de belangen van mensen met dementie en hun naasten en ideeën hebben over wat in hun stad of dorp bijdraagt aan activiteiten voor een Dementievriendelijke Gemeenschap.

Ondersteuning
U krijgt ondersteuning van het bestuur van de afdeling.
Als vrijwilliger ontvangt u deskundigheidsbevordering en reiskostenvergoeding.

Heeft u interesse of kent u iemand die werkgroep lid DVG zou willen worden?
Voor meer informatie  of  een oriënterend gesprek kunt u contact op nemen met Wenny van der Hee. E-mail: wpvanderhee@gmail.com
 

Deskundigheidsbevorderig voor vrijwillgers

Om als vrijwilliger in onze regio bij Alzheimer Nederland goed je vrijwilligerswerk te kunnen doen en op de hoogte te zijn wat er precies van je wordt verwacht, biedt Alzheimer Nederland regelmatig verschillende training aan.

Op het vrijwillgersplein www.alzheimervrijwilligers.nl kun je zien welke trainingen er in 2017 zijn en hoe je je kunt aanmelden.

Het bestuur ondersteunt deze gedachte en beveelt de trainingen van harte aan. 

Voor nieuwe vrijwilligers is er een introductietraining op 6 april 2017 van 16.00 tot 20.00  in het Huis voor de Gezondheid, Stationsplein 121, Amersfoort.

Je neemt een kijkje op het landelijk bureau van Alzheimer Nederland en maakt kennis met enkele kantoormedewerkers. Bovendien krijg je inzicht in het ziekteproces van dementie en de betekenis daarvan voor betrokkenen. Natuurlijk kun je vragen stellen over jouw vrijwilligerswerk.

Afbeelding verwijderd.

Op Alzheimer Academie kun je alvast een introductiemodule volgen. Er zijn diverse leermodules beschikbaar.
 

LogoAfdDrechtst_2.jpg

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door