Het bestuur van Alzheimer Nederland afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard zoekt versterking. Als bestuur willen wij graag dementie en de gevolgen daarvan voor betrokkenen een grotere bekendheid geven. Met als doel de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. Daarnaast streven we ernaar dat de samenleving beter om kan gaan met deze doelgroep.

Wij, als bestuur, hebben 9 gemeenten in onze regio die we bewust willen maken van het ouderenbeleid dat ze voeren. We vragen aandacht voor concrete activiteiten en werken graag samen. Om dit mooie (en leuke!) werk te kunnen blijven doen, zoeken we vrijwilligers voor de functie van

Bestuurslid Alzheimer Café / Alzheimer Trefpunt

Je bent contactpersoon voor de werkgroepen van de Alzheimer Cafés / Alzheimer Trefpunten in jouw afdeling. Je stelt jaarlijks samen met de werkgroepen de begroting en de doelen op en legt deze vast in het activiteitenplan van de afdeling. Je bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van de Alzheimer Cafés / Alzheimer Trefpunten aan de hand van het handboek Alzheimer Cafés. Je stimuleert de samenwerking tussen de Cafés / Trefpunten in jouw regio. Je stimuleert de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers in het Alzheimer Café / Alzheimer Trefpunt. Je draagt bij aan een goede informatievoorziening op jullie website en eventueel social media. Je kunt ongeveer 4-8 uur per week voor dit werk vrijmaken.

Ben jij:

  • Iemand die het leuk vindt om samen te werken in een team van vrijwilligers en professionals en hen te begeleiden en inspireren?
  • Een netwerker of vind je het leuk om een netwerk op te bouwen in je regio?
  • Iemand die van aanpakken weet?
  • Iemand die de kwaliteitseisen van het Alzheimer Café kan uitdragen met respect voor de ‘couleur locale’?

Dan komen we graag met je in contact.

Je werkzaamheden zijn:

  • Plannen uit het activiteitenplan uitvoeren en de begroting opstellen.
  • Het bezoeken van de Alzheimer Cafés / Alzheimer Trefpunten.
  • Met enige regelmaat bijwonen van werkgroep overleggen.
  • Organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten voor werkengroepen van de Alzheimer Cafés.
  • Initiëren en meewerken in het starten van nieuwe Alzheimer Cafés of Alzheimer Trefpunten.

Wij bieden:

Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering. Informatie via het Vrijwilligersplein. Ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en overige medewerkers van kantoor. Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten. Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag. Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het Vrijwilligersnieuws in je mailbox. Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae.

Meer informatie:

Meer informatie over deze bestuursfunctie is verkrijgbaar bij Arie Slob, voorzitter. Telefonisch: 0183-581331 of per mail mrarieslob@hetnet.nl.

Deze pagina maakt deel uit van