Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Er waren in totaal 31 personen aanwezig  exclusief vrijwilligers. Uit inventarisatie bleek dat de volgende doelgroepen aanwezig waren:

  • 12 zorgprofessionals
  • 12 mantelzorgers
  •   3 kinderen waarvan één van de ouders de diagnose dementie heeft
  •   4 personen met de diagnose dementie

De bijeenkomst werd geleid door gespreksleider Paula Pontier. Als rode draad werden door Paula aan een drietal professionals  vragen gesteld over diverse vormen van dementie. Ook kwam ter sprake dat Het Parkhuis een dagbesteding heeft ingericht voor jonge mensen met dementie.  De centrale doelstelling van de dagbesteding bestaat uit bewegen waarbij maatwerk wordt geleverd. Er wordt gewerkt met ergo- en muziektherapeuten, een psycholoog, een beweegcoach en casemanagers. Deze dagbesteding is primair in het leven geroepen ter ondersteuning/ontlasting  van de thuissituatie.  Voorts wordt één maal per maand in Het Parkhuis een bijeenkomst voor mantelzorgers/lotgenoten georganiseerd. Ook wordt er voor kinderen tot 18 jaar waarvan één van de ouders de diagnose dementie heeft het één en ander opgezet.

Vanuit de deelnemers kwam naar voren wat het in de dagelijkse praktijk betekent als één van de gezinsleden wordt getroffen door dementie. 

Vanuit de deelnemers kwamen diverse onderwerpen/thema’s naar voren voor volgende bijeenkomsten van het Jungheimercafé.  Genoemd werden onder andere:

  • Het verlies van een baan in de aanloop naar de diagnose dementie
  • De noodzaak van het laten opmaken van een levenstestament
  • Het delen van ervaringen van een noodzakelijke verhuizing in relatie tot de gezinsleden
  • De impact op kinderen (en kleinkinderen)  wanneer één van de ouders de diagnose dementie heeft

De volgende bijeenkomst van het Jungheimercafé wordt gehouden op 5 juni 2023 en is nadrukkelijk bedoeld voor de doelgroep binnen de regio Drechtsteden, Hoeksche Waard en Alblasserwaard.