Ga direct naar de contentGa direct naar de content

De gespreksgroepen verschillen van de Alzheimer Cafés & Trefpunten in die zin dat inhoudelijke informatieverstrekking daar een belangrijk onderdeel van de avond is. En het bij de gespreksgroepen draait om onderlinge uitwisseling van ervaringen en advies. Waarbij de focus niet alleen ligt op de zorg voor degene met dementie, maar ook zorgen voor de (mentale) gezondheid van de deelnemer zelf. In dit kader heeft het Alzheimer Trefpunt in Molenlanden het initiatief genomen om een gespreksgroep te organiseren.

Wanneer: 27 november 2023
Tijd: om 10.00 uur
Locatie: Odensehuis Molenlanden, Peperstraat 40, 2969 AZ, in Oud-Alblas

Meer informatie?
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met gespreksleider Arie Slob, onder telefoonnummer 0651173181, of per e-mail: [email protected]