Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Hoewel dit over het algemeen wel bekend is, blijken er nog aardig wat vragen en opmerkingen te zijn.
Marjo vertelt dat bij het verlengen van het rijbewijs als men 75 jaar en ouder is,  een voorafgaande medische keuring verplicht is. Deze kering wordt uitgevoerd door een deskundige (keurings)arts. Na een positie advies wordt het rijbewijs voor 5 jaar verlengd. Soms blijkt een extra keuring nodig. Het CBR kan dan ook voor de extra formulieren zorgen. Zo’n aanvraag kan digitaal of via papieren versie worden ingediend. Hiermee hebben de gasten van het Alzheimercafé ervaring: ‘’Met de papierenversie duurt alles veel langer’’.
 
Marjo legt uit dat, bij een ziekte die invloed heeft op de rijvaardigheid, het altijd gemeld moet worden bij het CBR. Zo ook bij de diagnose Dementie. Zij benadrukt dat, zodra de diagnose dementie gesteld is en er melding is gedaan bij het CBR door middel van een gezondheidsverklaring, maar er nog geen uitspraak van het CBR is, iemand op eigen verantwoording achter het stuur zit. Dit kan vervolgen hebben voor de verzekering bij een ongeval.
 

Foto Autorijden

Ook stelt Marjo dat er zoveel soorten van dementie zijn dat er niet één stelregel bestaat ten opzichte van de rijvaardigheid.
Een individuele beoordeling is daarom belangrijk en noodzakelijk. De één kan meer moeite hebben met het inschatten van de verkeerssituaties dan een ander. Bij iemand kan het reactievermogen minder zijn, waardoor men langzamer rijdt of reageert. Of iemand kan de weg kwijt raken, wat veelal in onverwachte en gewijzigde situaties speelt. Iedere veranderde situatie geeft verwarring en onzekerheid. Als men vroeg in de stadia van dementie zit en uit de test blijkt dat iemand nog goed functioneert in het verkeer, kan het rijbewijs met een jaar verlengt worden.
 
Marjo geeft tips mee wat je het beste kunt doen als iemand zijn rijgedrag zelf niet goed inschat en beoordeeld.

  • Altijd in gesprek gaan en begrip tonen voor het feit dat het lastig is niet meer te mogen of kunnen rijden.
  • Uitleggen dat de veiligheid van de persoon en zijn omgeving belangrijk is.
  • Samen zoeken naar mogelijkheden en ervoor zorgen dat de persoon met dementie er regelmatig op uit kan gaan.
  • Ritjes met hem of haar maken. Het gevoel van vrijheid blijven bieden.

Er is tijdens de avond aandachtig geluisterd, maar er is veel uitwisseling met elkaar waardoor de bijeenkomst levendig is geweest. Ondertussen verzorgden de vrijwilligers koffie, koekjes en een sapje met hapjes. Ook op deze avond waren er op de boekentafel boeken te vinden vanuit de bibliotheek die vanuit het onderwerp zijn gekozen. Een avond om tevreden op terug te kijken!