Jubileum Symposium: Dementieprofessor Robbert Huijsman vuurt jubilaris aan op ingeslagen weg

“Ich bin wie Du”

Dementieprofessor Robbert Huijsman hield een vurig pleidooi om bij de realisatie van een dementievriendelijke regio met alle partijen intensiever samen te werken. De regio was in de landelijke dementiemonitor lange tijd een echte subtopper, maar is nu ver weggezakt in de grijze middenmoot. Dat is een zeer zorgelijke ontwikkeling! Als de regio daar niet op aansluit dan dreigt een ernstige zorgval. Afdelingsvoorzitter Arie Slob onderstreepte dat juist de ‘zorg dichtbij’ in de dorpen en wijken zichtbaar en voelbaar moet zijn. Hij sprak ook de hoop uit dat door meer kennis, dementie uit de taboesfeer gehaald kan worden. Op menselijke vlak zijn we, met of zonder deze ziekte allemaal gelijk en hebben elkaar o zo nodig. 

Video impressie

https://youtu.be/MPwwaCOpezU

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door