Ga direct naar de contentGa direct naar de content

De voorzitter van de regionale afdeling opende de bijeenkomst en benadrukte het belang van dit onderwerp.
Gerlinda Moesbergen van de St Welzijn deed haar persoonlijke verhaal, dat heel veel indruk maakte op de aanwezigen. Daarna was het woord aan Marjanne van Esveld, voorzitter van de St Aanpak ouderenmishandeling. Zij ging dieper in op het thema mishandeling, toegespitst op mensen met dementie. Hierbij kwam de zogenoemde Meldcode in de zorg aan bod.

Nadat de deelnemers zich in groepen hadden gebogen over de dilemma’s die zich kunnen voordoen in een situatie waarvan sprake is, of het vermoeden bestaat van mishandeling, vond plenair een terugkoppeling plaats. Wethouder Piet Vat van de gemeente Molenlanden sloot het symposium af.

Aan het einde van de bijeenkomst werd aan deelnemers gevraagd de organisatie van het symposium TIPS en TOPS mee te geven. Hieruit bleek o.a. zeer veel waardering voor het weer eens op de kaart zetten van het thema, dat hopelijk vanaf nu ook landelijk bij Alzheimer Nederland meer op de kaart komt te staan. Ook de vraag naar verdieping en verbreding van het thema in en buiten de zorg kwam naar voen.

Kortom, een geslaagde bijeenkomst, die vraagt om een vervolg!