Resultaten behaald door onze belangenbehartigers!

Foto Belangenbehartiging
Belangenbehartiging

Welke resultaten behalen onze belangenbehartigers momenteel? ​​​​


Van de voorzitter: mr. Arie Slob (afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard Alzheimer Nederland)

Binnen onze afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard zijn op dit moment drie belangenbehartigers actief. Zij onderhouden contacten met beleidsmakers, politici, zorginstellingen en hulpverleners in onze regio om de wensen en behoeften van mensen met dementie kenbaar te maken. De belangbehartigers zijn goed op de hoogte van de standpunten van Alzheimer Nederland en dragen deze uit. Daarnaast hebben ze een signaalfunctie voor Alzheimer Nederland landelijk. Ze bieden actief een podium aan mensen met dementie.

In de gemeenten waar geen belangenbehartiger actief is, zijn mij toch een aantal ontwikkelingen opgevallen. Van deze ontwikkelingen wil ik er een aantal noemen.

In de gemeente Gorinchem is een overleg gestart met verschillende partijen die er toe doen. Onze belangenbehartiger Huib Glerum participeert hierin vanuit de afdeling. In dit overleg wordt heel concreet besproken wat de gemeente kan doen op het gebied van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit mede naar aanleiding van de door gemeenten ontvangen Rijksgelden, te besteden in het kader van de gevolgen van corona.

In Hardinxveld-Giessendam is een nieuwe werkgroep gevormd die zich bezig houdt met advisering van de gemeente, waar het gaat om beleid op het ons bekende terrein. Dit is een compliment waard.

In de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht functioneert alweer enige tijd de Initiatiefgroep Dementievriendelijke samenleving West-Alblasserwaard. Deze initiatiefgroep is gestart in het Odensehuis in Papendrecht en bestaande uit vertegenwoordigers van de drie gemeenten en een aantal externe organisaties, zoals onze afdeling. Mede binnen deze groep is het initiatief ontstaan om in Alblasserdam te komen tot een Inloophuis voor mensen met dementie en hun omgeving.

In september start in Sliedrecht een Odensehuis.

In de gemeente Papendrecht is men gestart met de aanleg van zogenoemde Vergeet-me-niet routes van b.v. een woonzorgcentrum naar een winkelcentrum.

Verder wordt er gewerkt aan een groots opgezette manifestatie in oktober in Landvast in Alblasserdam om meer aandacht te vragen voor de wereld van mensen met dementie en de mensen in hun directe omgeving. Hierbij wordt gedacht aan de overheid, maar ook bij het bedrijfsleven (werknemers met dementie) en de inwoners van de drie gemeenten Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht in het algemeen.

Ook richten we ons op kinderen met hun ouders en grootouders, want gastlessen op scholen hebben uitgewezen dat er heel veel kinderen zijn met een grootouder die b.v. vergeetachtig is.

Zomaar een aantal voorbeelden van situaties waar onze belangenbehartigers bij betrokken zijn.

Met ons enthousiaste team van belangenbehartigers verwachten we dat er in de nabije toekomst nog meer initiatieven zullen ontstaan in het teken van een Dementievriendelijke samenleving!

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door