Resultaten Dementiemonitor Mantelzorg 2020

Foto Dementiemonitor Mantelzorg

In de bijlagen treft u het regiorapport van de Dementiemonitor Mantelzorg 2020 aan voor de regio Waardenlanden. De regio Waardenlanden bestaat uit de Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfherenlanden. 

Wat treft u aan in het regiorapport? Op welke punten scoort de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en mantelzorgers in deze regio beter dan landelijk, en waarop juist lager? Het regiorapport biedt genoeg stof om in gesprek te gaan met gemeenten en zorgaanbieders in de regio Waardenlanden. Het bestuur en de overige vrijwilligers gaan waar nodig met hen in gesprek en maken concrete afspraken voor (verbeterings)acties. Ook in een bijlage de infographic met de belangrijkste uitkomsten voor deze specifieke regio.

                      Download rapport          Download infographic

Samenvatting

Zorgbelasting van mantelzorgers

 • 51% van de mantelzorgers zorgt dag en nacht of dagelijks voor de naaste (landelijk 52%).
 • 61% voelt zich sterk belast (tamelijk zwaar, zeer zwaar of overbelast) (landelijk 53%).
 • 69% voelt zich zwaarder belast sinds de coronacrisis (landelijk 61%).

Sociale leven van mantelzorgers

 • 41% van de mantelzorgers heeft minder sociale contacten dan voorheen (landelijk 38%). Bij 24% is de kwaliteit van de sociale contacten verslechterd (landelijk 23%).
 • 17% voelt zich eenzaam (landelijk 12% en in de algemene Nederlandse bevolking 9%). 
 • Bij 56% komt de zorg vooral op hen neer (landelijk 48%).
 • 69% zegt dat de directe omgeving meestal hulp biedt wanneer zij daar om vragen (landelijk 81%).
 • 27% krijgt ongevraagd hulp vanuit hun sociale omgeving (landelijk 35%).
 • 73% geeft aan dat hun directe omgeving voldoende begrip toont voor de situatie van hun naaste (landelijk 80%).

Professionele ondersteuning en zorg

 • Meest gebruikte vormen van professionele ondersteuning en zorg binnen uw regio:
  1. Casemanagement dementie (91%) 
  2. Hulp bij het huishouden (61%)
  3. Informatie en voorlichting (52%)
 • Meest noodzakelijke vormen van ondersteuning en zorg om het thuis vol te kunnen houden:
  1. Casemanagement dementie (78%)
  2. Hulp bij het huishouden (46%)
  3. Hulp bij persoonlijke verzorging en verpleging (46%)
 • 70% van de mantelzorgers voelde zich redelijk tot erg ondersteund (landelijk 72%).
 • 17% voelt zich sinds de coronacrisis in de steek gelaten door organisaties die de mantelzorger en/of diens naaste ondersteuning en zorg bieden (landelijk 19%).

Diagnose en zorgplanning

 • 53% van de mantelzorgers van een naaste bij wie de diagnose dementie gesteld is, vindt dat dit op tijd is gebeurd (landelijk 65%).
 • 68% voelde zich voorbereid op gedragsveranderingen bij hun naaste in latere stadia van de dementie (landelijk 59%).
 • 56% voelde zich voorbereid op de (toekomstige) verhuizing van de naaste naar een zorginstelling (landelijk 50%). 
 • 66% voelde zich voorbereid op mogelijke gezondheidsproblemen van hun naaste in latere stadia van de dementie (landelijk 55%).
 • 54% voelde zich voorbereid op het overlijden van de naaste (landelijk 46%).

Waardering voor ondersteuning en zorg

 • Mantelzorgers waarderen het totale aanbod aan ondersteuning en zorg met gemiddeld een 7,3 (landelijk 7,2 op basis van ongecorrigeerde data).

Waardering casemanager dementie

 • 93% van de mantelzorgers van een thuiswonende naaste, geeft aan dat zij begeleiding krijgen van een casemanager (landelijk 89%).
 • 28% is niet gewezen op hun recht op een casemanager (landelijk 29%).
 • De huisarts neemt in 44% van de gevallen het initiatief om casemanagement te starten (landelijk 35%), de mantelzorger zelf in 26% van de gevallen (landelijk 25%).
 • 86% van de mantelzorgers zouden de casemanager aanbevelen (landelijk 82%).
 • 88% gaf aan afgelopen jaar één vaste casemanager te hebben gehad (landelijk 82%).

Waardering zorginstelling

Helaas is in deze regio de respons op dit onderdeel niet hoog genoeg om de resultaten te kunnen weergeven.

Achtergrond van de mantelzorgers

 • 73% is vrouw (landelijk 68%), 27% is man (landelijk 32%).
 • 53% is jonger dan 65 jaar (landelijk 53%), 47% is tussen de 65 en 84 jaar (landelijk 45%) en 0% is 85 jaar of ouder (landelijk 2%).
 • 25% heeft een alleenwonende naaste (landelijk 26%), van 52% woont de naaste samen met henzelf of iemand anders (landelijk 54%), 22% heeft een naaste die in een zorginstelling woont (landelijk 21%).
Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door