Samenvatting bestuursvergadering 23 februari 2022

Foto Bestuursvergadering
Bestuursvergadering

 

Meerkerk, februari 2022
Floor de Lange, Secretaris
Tel:      06 - 23949457

Belangenbehartiging

Met Sliedrecht contact gehad of zij iets weten wat er in politieke programma’s staat. Dat wist die persoon niet maar houden contact in fase van coalitieakkoord
Johanna van Vuren van Papendrecht komende vrijdag kennismakingsgesprek.
Alblasserdam contact gaat wat lastiger. Ingang is ook via initiatiefgroep West-Alblasserwaard
Qua politiek eerst de verkiezingen afwachten. Er zijn convenanten en scans  gedaan etc.
Arie: als in mei 2022 het coalitieakkoord is afgerond, wordt met drie nieuwe wethouders en drie burgemeesters kennis gemaakt met Odensehuis. In juni 2022 worden de commissieleden uitgenodigd.

Huib:
Sliedrecht is afgehecht. Barbara is nu de trekker.
Molenlanden gaat voort. 9 april wordt het theaterstuk ‘Dag mama’ 2x opgevoerd (Noordeloos). 
Gorinchem: ambtelijk wordt onderzocht  hoe de allochtone groep benaderd kan worden. In Dordrecht is ook een project gestart met lessen en dat is overgebracht.
Arie: heeft contact gehad met twee jonge vrouwen vanuit Turkse en Marokkaanse hoek die in Gorinchem willen helpen.
Alzheimer Nederland wil meer voor mensen met een migrantenachtergrond doen en dus ook materialen (opnieuw) ontwikkelen. 

Hardinxveld ligt een beetje stil, gaat Huib weer aankloppen. De werkgroep functioneert nog steeds. De stuurgroep erboven waar Huib in zit is een aantal keren gepland en afgezegd.
Arie: er zijn wel trainingen samen dementievriendelijk gepland.
De focusbrieven heeft Huib digitaal nog naar contactpersonen bij gemeenten gestuurd.

Wilma zegt dat in HI Ambacht nog een gesprek staat gepland met de wethouder. Tussentijds op ambtelijk niveau geen contact meer gehad. Het is niet duidelijk of deze gemeente over het predicaat dementievriendelijk beschikt. 
Op 4 maart 2022 staat een bijeenkomst gepland met Hugo Borst. Daarvoor zijn ook alle fractievoorzitters van de politieke partijen uitgenodigd. Wilma  gaat deel 2 (met de politieke partijen) van de avond leiden. Op 9 maart 2022 wordt het convenant ondertekend door de wethouder en Arie namens het Afdelingsbestuur. Voorts wordt het actieprogramma uitgewerkt mede op basis van de aanbevelingen van Wilma. Tenslotte zegt zij dat de cursus SDV door Arie in Zwijndrecht wordt gegeven. 

 

 

Alzheimer Cafés

Jan zegt dat het AC Gorinchem op 14 april 2022 weer fysiek open gaat. Voorts zegt hij dat Piety Nijhoff een vraag heeft gesteld over het beheer van de lopende rekening van het AC Hardinxveld-Giessendam bij RIVAS vanuit het perspectief dat zij daar nu niet meer werkzaam is. Hatice zal dat oppakken.

Voorts zegt hij dat uit Gorinchem de vraag is gekomen om een voorlichtingssessie over SDV te geven in wijkcentrum de Rozennobel. Arie zal deze training geven.
Tenslotte deelt hij mede dat de gemeente Gorinchem de aanschaf van een duo-fiets bekostigt. Deze fiets zal hij gaan introduceren bij het AC in Gorinchem. Arie vraagt in dit verband ook aandacht voor de Zonnebloem.

Wilma heeft na afloop van de vergadering onderstaand bericht ontvangen van Corien Poortvliet van het AC Zwijndrecht: Helaas heb ik van de infectiecommissie nog geen toestemming voor de opening van het Alzheimer Cafe in maart in Swinhove. Ik hoop nu in de loop van volgende week wel te horen of het dan in april wel door mag gaan en onder welke voorwaarden dit dan kan/mag. Voor nu ga ik daar wel van uit dat we in april 2022 open kunnen  omdat er ook binnen Swinhove steeds meer mogelijk is.
Ik wil jullie dan ook vragen hier alvast rekening mee te houden in jullie agenda's dat dit dan op 6 april a.s. is.
Als jullie nu al weten dat jullie er niet bij kunnen zijn wil ik jullie vragen mij dit te laten weten.
Voor nu wens ik jullie alvast een fijne avond en hoop jullie in goede gezondheid in april weer te zien. 
Ik zal jullie zodra het bekend is in ieder geval nog een uitnodiging sturen.’

Arie zegt dat vanuit de Adviesraad Vrijwilligers de vraag is gekomen in hoeverre het afdelingsbestuur contact heeft met de vrijwilligers en stelt voor dat hij samen met Jan bij een bezoek aan een Alzheimercafé na afloop een half uurtje overlegt met de vrijwilligers.

De vergadering gaat daarmee unaniem akkoord.

Vrijwilligersavond

Er wordt afgesproken om alle vrijwilligers op 1 juni 2022 vanaf 18.00 uur uit te nodigen voor een diner. Na afloop zal Arie een training SDV geven.

Arie neemt contact op met Suzanne Lankhorst om deze avond te houden in verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht. 

Public Relation en Communicatie

Arie zegt dat een serie zal worden gemaakt (bv interviews) over de kookclub wat vervolgens zal worden geplaatst op de website van de Afdeling.

Stand van zaken Kookclub Resto van Harte

Arie zegt dat er meer koppels gebruik kunnen maken van de Kookclub in Dordrecht. De coördinator gaat per avond een schema maken voor de vrijwilligers (max twee per avond). Vervolgens zegt hij dat Suzanne Lankhorst een Kookclub wil starten in verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht. Met een kok vanuit een Resto van Harte kan dat ook binnen het vastgesteld kader worden gerealiseerd. In 2022 starten tenminste 15 Kookclubs in Nederland.

Voortgang Fondsenwerving

Hatice geeft een toelichting op de stand van zaken. De brieven voor de bedrijven staan klaar. Er is afgesproken dat de helft van de brieven per mail  en de helft per post wordt verstuurd. De insteek is om als Afdeling financieel geen beroep meer te hoeven doen op Alzheimer Nederland.

Arie stelt voor om ook particulieren te vragen om donateur te worden.

Liesbeth zegt dat de Afdeling dan in dezelfde vijver vist als Alzheimer Nederland. Zij kan zich voorstellen dat de landelijke organisatie dat geen goed idee vindt. Zij zal daarover navraag doen en terugkoppelen. 

Hatice gaat bezien of gebruik maken van de maandelijkse Nieuwsbrief welke Molenlanden uitgeeft voor het bedrijfsleven voor dit project haalbaar is.

Stand van zaken theaterprogramma Dag Mama in Noordeloos op 9 april 2022

Arie deelt mede dat de twee voorstellingen nagenoeg zijn uitverkocht (2 x 200 zitplaatsen). De materialen worden door Arie en Floor in Amersfoort opgehaald. Het bestuur stemt in  om de te houden collecte te bestemmen voor Alzheimer Nederland

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door