Samenvatting bestuursvergadering 25 augustus 2021

Foto bestuursvergadering
Bestuursvergadering

 

Meerkerk, augustus 2021
Floor de Lange, Secretaris
Tel:      06 - 23949457

Benoeming van een nieuw bestuurslid

Wilma Slinger, wonend in Zwijndrecht, is benoemd als nieuw bestuurslid met de portefeuille Belangenbehartiging. Wilma is als secretaris fulltime werkzaam bij het landelijk Kennisplatform Verkeer en Vervoer. Dit betekent dat het Afdelingsbestuur nu over drie belangenbehartigers beschikt voor de negen gemeenten binnen ons werkgebied.

Stand van zaken vrijwilligersavond najaar 2021

Er wordt besloten om de vrijwilligersavond door te schuiven naar het voorjaar van 2022. Als locatie wordt geopteerd voor Waerthove in Sliedrecht. Deze avond is bedoeld voor alle 89 vrijwilligers binnen de Afdeling Drechtsteden-Alblasserwaard.

Eerste aanzet voor opstarten Fondsenwerving (onderdeel van het Activiteitenplan 2021

Er wordt ingezet om op termijn alle benodigde financiële middelen extern aan te trekken, zodat er geen subsidie meer nodig is van Alzheimer Nederland. Hatice zal als penningmeester een praktische uitwerking samenstellen.

Nadere personele invulling Resto van Harte in Dordrecht

Alzheimer Trefpunt Molenlanden heeft zich aangemeld. Op 21 april 2021 is de eerste uitzending. Het thema luidt: ‘mantelzorgers voor mensen met dementie in coronatijd’. Op 26 mei 2021 volgt de tweede uitzending. De gemeente Molenlanden betaalt de maandelijkse kosten. De vrijwilligers rondom de diverse AT’s zijn zeer enthousiast. Ook het AC Gorinchem gaat met de stamtafel van start en de gemeente Gorinchem betaalt eveneens de kosten. Ook zal het stamtafel-initiatief worden gepromoot bij de gemeenten binnen onze regio. Volgens de regio-coördinator is het uniek dat gemeenten de kosten dragen. Via de pilot wil Alzheimer Nederland achterhalen of dit initiatief aanslaat. 
Jan Kant zal in de whatsapp-groep van gespreksleiders vermelden dat andere AC’s kunnen aanhaken bij het AT Molenlanden.

Indienen aanvraag voor deelname aan kookstudio’s van Alzheimer Nederland

Op 7 september 2021 is (was) er een workshop voor coördinatoren en de vrijwilligers gehouden als voorbereiding op de kookclubs. De kookclub start in oktober 2021. Margriet van Vliet is benoemd als coördinator van Resto van Harte in Dordrecht.

Bespreken invulling Wereld Alzheimer Dag september 2021

Het Alzheimercafé Hardinxveld-Giessendam heeft een programma ontwikkeld waarvoor zij een verzoek zullen indienen voor een financiële bijdrage. Vanuit het Alzheimercafé Gorinchem zijn geen nadere berichten ontvangen. AT Molenlanden organiseert 21 september 2021 een boottocht op de Giessen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Belangenbehartiging

De gemeente Gorinchem is gecharmeerd van het Odensehuis-principe. Er zal een oriënterend bezoek worden gebracht aan het Odensehuis in Papendrecht. Voorts worden nog een aantal vrijwilligers gezocht. Binnen de gemeente Gorinchem bestaat het hoofdideaal uit het aanhaken van het Odensehuis-principe aan het nieuwe concept voor de Buurthuizen.

Het Odensehuis-principe binnen de Afdeling Drechtsteden-Alblasserwaard maakt een snellere ontwikkeling door dan elders in Nederland. Er zijn landelijk 48 Odensehuizen operationeel en 18 in ontwikkeling. Het is een beschermd concept.

Binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam is de werkgroep heel actief. De GGD Zuid-Holland Zuid participeert binnen deze werkgroep en vervult een sleutelrol. De gemeente huurt een medewerker van de GGD in na het ontstaan van een vacature binnen het ambtelijk apparaat.

In gemeente Sliedrecht wordt eveneens een Odensehuis gerealiseerd. Voorts is het de bedoeling om de dementiescan opnieuw door te nemen. Op 9 september 2021 staat een overleg gepland over van de wijze van inzet van de extra financiële middelen voor ouderen.

In gemeente Alblasserdam wordt een inloophuis gerealiseerd.  Dirk Louter is de trekker van dit project.
In gemeente Dordrecht wordt weinig beweging waargenomen.
In gemeente Zwijndrecht komt binnenkort de werkgroep weer bijeen.
In gemeente H-I-Ambacht is men bezig met een vergeet mij niet route.

Alzheimer Cafés

In gemeente H-I-Ambacht wordt op 23 september 2021 een bijeenkomst gehouden, welke in het teken staat van het opstarten van het Alzheimer Café (wordt waarschijnlijk begin 2022).

De regio-coördinator deelt mede dat op 1 september 2021 wordt besloten of de campagne over fysieke opening van de alzheimercafés van start gaat. Er zal dan ook aandacht worden besteed aan het fenomeen alzheimercafés, omdat uit onderzoek is gebleken dat 19% van de mantelzorgers niet bekend is met deze voorziening.

Scholenproject

In het kader van het Scholenproject wordt een concept aangeboden aan de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Eén en ander wordt in september aanstaande voorbereid. Er zal worden gestart in Sliedrecht.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door