Samenvatting bestuursvergadering 30/06/2021

Samenvatting bestuursvergadering 30/06/2021

 

Meerkerk, juni 2021
Floor de Lange, Secretaris
Tel:      06 - 23949457

Benoeming van twee nieuwe bestuursleden

Er zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd:

Monica van Groningen, wonend in Hendrik Ido Ambacht, met de portefeuille PR en Communicatie.  Monica is werkzaam als jurist in Dordrecht binnen de cluster bezwaar en beroep. Daarvoor heeft zij een opleiding gevolgd binnen de zorg.

Barbera Egas, wonend in Hardinxveld-Giessendam, met de portefeuille Belangenbehartiging. Zij heeft voor de lokale overheid gewerkt binnen het Sociaal Domein. Inmiddels met pensioen maar zij blijft vooralsnog werkzaam voor een detacheringsbureau.

Opstarten Resto VanHarte in Dordrecht

Sandra Bindi, projectleider van de kookclubs namens Alzheimer Nederland, geeft een nadere toelichting op dit landelijk op te zetten project. Zij geeft een toelichting op het project wat feitelijk een vervolg is op Restaurant misverstand. Dat bleek een groot succes. Er werd gewerkt met jonge personen in de bediening. Voor deze mensen valt namelijk veel weg in het normale leven zoals een baan, enz. Deze personen voelen zich daardoor vaak nutteloos.

Door Alzheimer Nederland is besloten om dit format op enigerlei wijze voort te zetten in de vorm van kookclubs. Eén maal per maand kunnen 20 personen deelnemen aan zo’n kookclub (mensen met dementie plus de partners). Onder begeleiding wordt er gekookt, geserveerd en gedineerd (3 gangen menu). Er zijn weinig activiteiten waaraan zowel de mantelzorger als de partner met dementie kunnen deelnemen. Het is de bedoeling dat in het najaar 2021 wordt gestart met vijf kookclubs en in drie jaar moet dat uitgroeien naar 30 kookclubs verdeeld over heel Nederland. Financieel is het project mogelijk gemaakt door een bijdrage van € 418.000,- van de Postcodeloterij.

Deze activiteit vindt plaats in de Resto’s  VanHarte (buurtrestaurants) die ook de inkoop verzorgen. Twee vrijwilligers van Alzheimer Nederland zijn aanwezig om te zorgen voor een vloeiend verloop. Daarnaast is het de bedoeling dat het Afdelingsbestuur twee vrijwilligers per avond levert.                                               

In Dordrecht zijn twee Resto’s van Harte zodat daar een kookclub kan worden opgestart.

Er wordt een bedrag van € 7,50 per persoon aan eigen bijdrage gevraagd.

Er worden flyers gemaakt om te verspreiden (huisartsenpraktijken). Voorts vormen de bezoekers van de AC’s de doelgroep. Ook levert AN persberichten voor de Afdelingsbesturen welke kunnen worden geplaatst in lokale kranten. Ook kan een eigen mailaccount worden aangemaakt voor het aanmelden. Er wordt geadviseerd om in Dordrecht als eerste te werven.

Het is wenselijk om binnen het Afdelingsbestuur een coördinator te benoemen.  Begin september 2021 wordt een training voor de vrijwilligers plus de coördinator georganiseerd. Er wordt geadviseerd om met een vaste kern van vrijwilligers te werken aangevuld met ‘aanschuivers’.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door