Samenvatting bestuursvergadering 31/03/2021

Drechtsteden en Alblasserwaard

Samenvatting bestuursvergadering 31/03/2021

 

Meerkerk, april 2021
Floor de Lange, Secretaris
Tel:      06 - 23949457

Vacatures binnen het Afdelingsbestuur

Door het vertrek van Arie van den Herik als Belangenbehartiger is een vacature ontstaan. Arie had de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Dordrecht, HI Ambacht en Zwijndrecht in portefeuille. Arie Slob zal deze taak waarnemen zolang niet in de vacature is voorzien. Huib Glerum heeft de overige gemeenten als Belangenbehartiger in portefeuille te weten: Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Sliedrecht. Ook bestaat nog de vacature PR en Communicatie. Aan de gemeenten is verzocht om de vacatures op de vacaturebanken te plaatsen.

Stand van zaken binnen Alzheimer Cafés

Jan Kant is met diverse alzheimer cafés in gesprek. De bijzonderheden worden  doorgenomen. Hij wil in het vervolg  iedere maand een overleg-moment met de gespreksleiders arrangeren om een vertrouwensband op te bouwen.

Plan van aanpak voor online regionaal Alzheimercafé door Gorinchem TV

Jan Kant geeft een toelichting op de stand van zaken. De opnames staan gepland voor april 2021. De film zal geplaatst worden op de site van Gorinchem TV en beschikbaar komen voor alle alzheimer café’s  binnen de Afdeling. 

Pilot Stamtafel en Alzheimer Cafés

Alzheimer Trefpunt Molenlanden heeft zich aangemeld. Op 21 april 2021 is de eerste uitzending. Het thema luidt: ‘mantelzorgers voor mensen met dementie in coronatijd’. Op 26 mei 2021 volgt de tweede uitzending. De gemeente Molenlanden betaalt de maandelijkse kosten. De vrijwilligers rondom de diverse AT’s zijn zeer enthousiast. Ook het AC Gorinchem gaat met de stamtafel van start en de gemeente Gorinchem betaalt eveneens de kosten. Ook zal het stamtafel-initiatief worden gepromoot bij de gemeenten binnen onze regio. Volgens de regio-coördinator is het uniek dat gemeenten de kosten dragen. Via de pilot wil Alzheimer Nederland achterhalen of dit initiatief aanslaat. 
Jan Kant zal in de whatsapp-groep van gespreksleiders vermelden dat andere AC’s kunnen aanhaken bij het AT Molenlanden.

Indienen aanvraag voor deelname aan kookstudio’s van Alzheimer Nederland

De Vriendenloterij geeft Alzheimer Nederland een prachtig bedrag, met de afspraak dat  hiermee in een periode van 3 jaar door het land 30 Kookstudio’s worden opgezet. Alzheimer Nederland gaat dat organiseren in samenwerking met regionale afdelingen en Resto van Harte (https://www.restovanharte.nl/). Met als doel: het bieden van een fijne sociale activiteit en (lotgenoten)contact. Een uitje voor mensen met dementie en hun naasten. De eerste kookstudio zal in september 2021 starten. Alzheimer Nederland wil zo snel mogelijk een projectleider werven. Voordeel in ons geval is dat in Dordrecht twee Resto van Harte’s zijn, namelijk Stadspolders en Dordrecht Sterrenburg. De samenwerking met een Resto van Harte is een voorwaarde van de Vriendenloterij. Gemeenten/wijken zonder Resto van Harte kunnen wel meedoen, maar dan moet een alternatieve financiering worden gezocht. Ons bestuur wil aanhaken op dit initiatief. In een periode van drie jaar dienen 30 kookstudio’s te worden ingericht en opgestart.

Ansichtkaart ontwerpen

Jan Kant wil een ansichtkaart  laten ontwerpen om onze regionale Afdeling op de kaart te zetten. Aan de gespreksleiders zal hij verzoeken om deze kaarten te distribueren. Deze kaarten kunnen bv ook in Huisartsenposten worden neergelegd. Hij zal zich nader oriënteren op de kosten en in de oplage. Het bestuur vindt dit een zeer mooi initiatief.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door