Wereld Alzheimerdag 2022 in Zwijndrecht

Op de koffie met...

‘Met een kleine aanpassing in hoe je iets zegt, kan je paniek voorkomen’

Op woensdag 21 september was het Wereld Alzheimerdag. Een dag om extra aandacht te vragen voor de groeiende groep mensen met dementie in Nederland en vooral ook voor hun mantelzorgers, die vaak 24 uur per dag paraat moeten staan. Zeker in als het gaat om het langer thuis (moeten) blijven wonen kan dat een hele zware opgave zijn.  Vanuit de werkgroep Dementievriendelijke Gemeenschap (een samenwerking tussen allerlei zorgpartners in Zwijndrecht en ook het regiobestuur Drechtsteden en Alblasserwaard van Alzheimer Nederland) waren er die dag verschillende activiteiten georganiseerd. Er was een ‘op de koffie met…’ in de bibliotheek waarbij een open gesprek is gevoerd over dementie met de aanwezigen. Er werd voorlichting gegeven vanuit zorgmedewerkers Marjolein Lelieveld en Inge Jansen van de dienst Wonen met Zorg (DWZ) in samenwerking met Petra van der Heijden van het Gidsproject. Verder was er een avondbijeenkomst in locatie de Pieterman. 
 

Op de foto: Natascha Hessels (van organisatie Mee Mantelzorg) nam deze avond afscheid. Zij werd aan het begin van de avond in het zonnetje gezet en bedankt voor haar waardevolle bijdrage in de afgelopen periode.  
 

Bijeenkomst Pieterman 

De bijeenkomst in de Pieterman was speciaal georganiseerd voor organisaties die te maken kunnen hebben met mensen met dementie. Je moet dan denken aan vertegenwoordiging vanuit buurtverenigingen, de seniorenbus, de bibliotheek, winkeliers waaronder supermarkten, verenigingen et cetera. Jan van der Hammen was uitgenodigd om een interactief verhaal te houden over zijn ervaringen als zorgmedewerker maar vooral ook als acteur. U zou ‘m kunnen kennen van het spotje op tv waar een fietser op een kruispunt niet meer weet waar hij heen moet. Jan wordt vaak ingehuurd om, acterend vanuit de rol van iemand met dementie, te kijken hoe dementievriendelijk een gemeente bijvoorbeeld is. Hij gebruikte in zijn verhaal voorbeelden waarbij hij winkelt op de markt, in een supermarkt of inderdaad de weg kwijt is op straat. Uit zijn verhaal bleek dat je vaak met kleine aanpassingen in je manier van communiceren iemand gerust kan stellen. Iemand met dementie kan in paniek raken als hij het gevoel krijgt dat hij iets ‘fout’ doet. Bij bijvoorbeeld het foutief intoetsen van een pincode is het dan een kleine moeite om niet te zeggen ‘u heeft een foute pincode ingetoetst’ maar ‘het apparaat heeft de code niet herkent’. Een kleine moeite en een groot verschil in hoe het overkomt… Ook het voorkomen dat iemand met dementie het gevoel krijgt ‘teveel’ te zijn is belangrijk dus geef oprechte aandacht, kijk iemand aan als je in gesprek bent.. het zijn simpele dingen maar hebben grote invloed op hoe iemand zich voelt en dat geldt eigenlijk voor ieder van ons, daar hoef je deze diagnose niet voor te hebben. 

Breinontwikkeling 

De ontwikkeling van het puberbrein werd nog aangehaald, tot je 25ste is het lastig om impulsen te onderdrukken, overzicht te houden omdat dat hoort bij de ontwikkeling van je ‘bovenbrein’. Laat nou net dat gedeelte van je brein het eerste worden aangetast als je dementie hebt. Vandaar dat deze mensen het lastiger vinden om overzicht te houden, te plannen en doorgaans meer emotioneel en vanuit gevoel reageren.  

Vervolg 

Het was een hele leerzame avond. Aanwezigen, waaronder wethouder Ronald de Meij waren enthousiast. De gemeente wil meer aandacht voor deze groep en hun mantelzorgers. Komende periode wil de werkgroep DVG in gesprek met raadsleden om te kijken hoe we voor komend jaar meer aandacht kunnen geven aan de communicatie naar verschillende groepen in Zwijndrecht over dementie en hoe je hier goed mee om kan gaan.  

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door