Zwijndrecht wil nog dementievriendelijker worden!

In de begrotingsbehandeling op 8 november heeft het college van de gemeente Zwijndrecht de toezegging gedaan aan de gemeenteraad dat de werkgroep dementievriendelijke gemeenschap met ondersteuning vanuit de gemeente een activiteitenplan mag gaan uitwerken voor de door haar gewenste punten voor 2023. De werkgroep zou bijvoorbeeld graag meer voorlichting zien die wordt gegeven aan inwoners, organisaties en bedrijven. Deze toezegging kwam als reactie op een ingediende motie van D66 en CDA (zie tekst hieronder). Wilma Slinger is namens het regiobestuur Drechtsteden en Alblasserwaard lid van de werkgroep DVG en heeft met leden van de werkgroep afgelopen weken presentaties gegeven aan 8 fracties over de wensen die er zijn om Zwijndrecht nog dementievriendelijker te maken. Vorig jaar is de dementiescan afgenomen, in mei is een nieuw convenant getekend en onder dit convenant komt dus een nieuw actieplan te hangen dat uiterlijk in het tweede kwartaal aan de gemeenteraad wordt aangeboden. De Zwijndrechtse Pluspartij liet de wethouder nog de uitspraak doen dat het niet alleen om ‘bevindingen’ zal gaan zoals de motie vraagt maar zeker om een plan dat tot uitvoering moet komen. 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door