Alzheimer Nederland in uw regio: Drenthe

Alzheimer Nederland Afdeling Drenthe helpt u de weg te vinden in de regionale mogelijkheden voor hulp bij dementie en biedt u allerlei informatie. De afdeling organiseert ook diverse activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten. Er zijn in Drenthe momenteel 6 actieve Alzheimer Cafés.

Dementievriendelijk Drenthe

Unieke samenwerking in Drenthe

Waardig ouder worden in een dementievriendelijk Drenthe

In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar 550.000 mensen met dementie. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie in Drenthe stijgt van 9.200 in 2015 naar 18.000 in 2040. Om hen zo lang mogelijk een waardig en zelfstandig leven te kunnen bieden, gaan alle 12 Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, Zilveren Kruis en Alzheimer Nederland, Netwerk Dementie Drenthe en Samen Dementievriendelijk zich sterk maken voor een dementievriendelijke provincie.

Dat maakten bovenstaande partijen op donderdag 27 september bekend op de werkconferentie Zorglandschap Drenthe in het Gevangenismuseum te Veenhuizen, waar het thema ‘Waardig ouder worden in Drenthe’ centraal stond. Deze unieke samenwerking is vastgelegd in het convenant Dementievriendelijk Drenthe, dat tijdens de conferentie door alle partijen is ondertekend.

Bewust maken van impact van dementie

Met dit convenant leggen alle partijen gezamenlijk een stevige basis om de leefbaarheid voor mensen met dementie in Drenthe te versterken. Zij willen inwoners, ondernemers en hun eigen medewerkers bewust maken van de impact van dementie voor de mens met dementie zelf, hun directe omgeving en de samenleving. Dit doen zij onder meer door het aanbieden van gratis trainingen, het organiseren van informatiebijeenkomsten en het ondersteunen van publiekscampagnes. Zo wordt Drenthe een provincie waar de signalen van dementie beter worden herkend en er meer adequaat op wordt gereageerd. Alle partijen spannen zich hiervoor vanaf 27 september 2018 gedurende 4 jaar in. De voortgang en inzet wordt zowel gezamenlijk als afzonderlijk jaarlijks afgestemd.

Convenant Dementievriendelijk Drenthe :

  • Aandacht voor dementie
  • Noodzaak om tot actie over te gaan (urgentie) voor mensen met dementie
  • Waardig ouder worden óók voor mensen met dementie
  • We gaan het samen doen ieder vanuit zijn eigen rol
  • Laten zien wie wij zijn en wat wij kunnen bieden
  • Een gezicht naar buiten wat betreft dementie

Na het ondertekenen van het convenant waren er in de maanden november en december 2018 en januari 2019 informatiestands over dementie en Samendementievriendelijk in de Drentse gemeentehuizen.

De informatiestand was een plaats waar inwoners, bedrijven en instellingen informatie konden krijgen over de mogelijkheden van voorlichting en trainingen gericht op het goed kunnen omgaan met mensen met dementie. Ook informatie van Alzheimer Drenthe en het Netwerk Dementie Drenthe, zoals over Alzheimer cafés en de Helpdesk Dementie Drenthe, kon hier verkregen worden. Er waren ook een aantal Virtual Reality (VR) brillen aanwezig van Into D'mentia. Mensen konden dan ervaren hoe het is om met dementie te leven.

 

 

 

Contact

Postadres
Alzheimer Drenthe
Postbus 86
9410 AB Beilen

Helpdesk Dementie Drenthe

Voor al uw vragen over dementie in Drenthe kunt u hierbij terecht.

www.dementiedrenthe.nl

tel:0592-857474 (bereikbaar op alle werkdagen van 9.00-17.00)

email: helpdesk@dementiedrenthe.nl