Belangenbehartiger lokaal

Belangenbehartiger (lokaal)

Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? Je bent iemand die het leuk vind om in je eigen gemeente op te komen voor mensen met dementie. neemt deel aan het lokale dementie netwerk of zie het als uitdaging een netwerk op te zetten. Je weet andere enthousiast te maken voor praktische activiteiten die een dementievriendelijke samenleving stimuleren. Je biedt actief een podium aan mensen met dementie. Soms ga je ook in gesprek met beleidsmakers, politici, zorginstellingen en hulpverleners bij jou in de gemeente om de wensen en behoeften van mensen met dementie kenbaar te maken.

Je bent goed op de hoogte van de standpunten van de regionale afdeling van Alzheimer Nederland en kan deze uitdragen.

Je kunt ongeveer 4-8 uur per week voor dit werk vrijmaken.

Je werkzaamheden zijn

• Je neemt deel aan relevante overleggen in je gemeente en de regionale afdeling van Alzheimer Nederland

• Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de leden van de werkgroep, beleidsmakers, politici, organisaties, instellingen en hulpverleners in je gemeente en weet de standpunten van Alzheimer Nederland uit te dragen.

Wij bieden Trainingen voor belangenbehartigers. Informatie via het Vrijwilligersplein.

Ondersteuning van het bestuur van de regionale afdeling en de coördinator Regionale activiteiten. Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten. Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag. Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox.

Meer info na aanmelden op : drenthe@alzheimervrijwilligers.nl

 

Deze pagina maakt deel uit van