Bestuurslid belangenbehartiging

Bestuurslid Belangenbehartiger Alzheimer Nederland afdeling Drenthe

Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in Drenthe?

Je bent in gesprek met beleidsmakers, politici, zorginstellingen en hulpverleners bij jou in de regio Drenthe om de wensen en behoeften van mensen met dementie kenbaar te maken. Je bent goed op de hoogte van de standpunten van Alzheimer Nederland en kan deze uitdragen. Je hebt een signaalfunctie voor Alzheimer Nederland landelijk. Je biedt actief een podium aan mensen met dementie. Je werft en ondersteunt de vrijwilligers die als lokale belangenbehartiger voor de afdeling actief zijn. Je beschrijft met hen het onderdeel belangenbehartiging in het jaarlijkse activiteitenplan.

Je kunt ongeveer 4-8 uur per week voor dit werk vrijmaken. 

Je werkzaamheden zijn:

• Je neemt deel aan relevante overleggen in je regio zoals de keten dementie;

• Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan beleidsmakers, politici, organisaties, instellingen en hulpverleners in je regio en weet de standpunten van Alzheimer Nederland uit te dragen;

• Je stimuleert de samenwerking tussen lokale belangenbehartigers;

• Je participeert in bijeenkomsten, overleggen en dementievriendelijke initiatieven in jouw regio.

Alzheimer Nederland biedt trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering. Er is informatie via het Vrijwilligersplein.

Er is ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en de medewerkers belangenbehartiging van het Landelijk Bureau. Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten. Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag. Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox. Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae.

Meer info :

Aad de Wilde - voorzitter Alzheimer Nederland afdeling Drenthe - 06 16041923

Reageren kan ook naar : drenthe@alzheimer-nederland.nl

Deze pagina maakt deel uit van