Bestuurslid belangenbehartiging

Vacature bestuurslid Belangenbehartiging Alzheimer Nederland afdeling Drenthe met als aandachtstaak-Jong Dementie-

Alzheimer Nederland afdeling Drenthe wil zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de behoeften van jonge mensen met dementie in Drenthe.

In de provincie Drenthe loopt het zorgprogramma Unicity. Dit zorgprogramma beschrijft waar goede zorg en ondersteuning aan mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten in de regio Drenthe aan hoort te voldoen in de verschillende fasen van het dementietraject en welke regionale zorgaanbieders en andere partijen hierbij een rol spelen.

Om dat te kunnen doen is het belangrijk dat de doelgroep in het bestuur vertegenwoordigd is door iemand die- bij voorkeur- in zijn eigen leven als naaste ervaring heeft opgedaan met iemand met dementie op jonge leeftijd. Wat vragen wij?

  • Affiniteit met de doelgroep jonge mensen met dementie
  • Betrokkenheid met het veld van de zorg voor jonge mensen met dementie
  • Bestuurlijke kennis en vaardigheden
  • Goede contactuele en representatieve vaardigheden
  • Voldoende tijd en mogelijkheden om de bestuursfunctie te kunnen behartigen
  • Deelnemen aan de maandelijkse bijeenkomsten van het project Unicity en de maandelijkse bijeenkomsten van bestuur Alzheimer Drenthe.

Alzheimer Nederland biedt trainingen,overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering. Er is ook informatie via het Vrijwilligersplein en ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten.

Verder : Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten. Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag. Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox. Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae. 

Ben je enthousiast geworden door het lezen van deze vacature?

Stuur dan een mail Alzheimer Nederland, afdeling Drenthe : drenthe@alzheimer-nederland.nl

 Bel je liever?  Bel dan gerust via telefoonnummer: 06 16041923 – voorzitter Aad de Wilde

 

Deze pagina maakt deel uit van