Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Het convenant Dementievriendelijk Drenthe is opnieuw ondertekend door alle Drentse gemeenten, Zilveren Kruis, Alzheimer Nederland, Netwerk Dementie Drenthe en de provincie Drenthe. Hiermee wordt de huidige convenantperiode verlengd tot en met 2026.Met het convenant als basis, leveren alle partners vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid een bijdrage aan een Dementievriendelijk Drenthe.

Het onderwerp dementie is de afgelopen convenantperiode 2018-2022 op de kaart gezet in Drenthe. Er is ingezet op het samenbrengen, inspireren en enthousiasmeren van partijen. De samenwerking tussen deze partijen, die allemaal vanuit een andere invalshoek te maken krijgen met dementie, is verbeterd. Binnen Zilveren Kruis zijn medewerkers getraind op het herkennen van en omgaan met signalen van dementie. En vanuit de provinciale Sociale Agenda zijn vernieuwende projecten op het gebied van dementie ondersteund.