De diagnose: Vergeetachtigheid of Dementie

Verenigingsgebouw Het Oor
van Goghlaan 7
7901 LG Hoogeveen
Nederland

Thema : De diagnose : vergeetachtigheid of dementie

De spreker is Dr. H.van Meerwijk. Hij is specialist ouderengeneeskunde bij zorgorganisatie Noorderboog.

Info :

Henny Schottert, 06 20212291, h.schottert@treant.nl

Deze activiteit maakt deel uit van