Dementie op jonge leeftijd

Save the date!

Woensdag 28 september - Stakeholdersbijeenkomst van 10.00-13.00 uur- De Werkhorst 36, Meppel (auditorium Noorderboog)

Er hebben zich al veel geïnteresseerden aangemeld die met ons mee willen denken en praten over de mogelijkheden voor mensen met dementie op jonge leeftijd om door te blijven werken als thuis wonen niet meer lukt. Op dit moment stopt voor hen het werkzame leven als zij in een verpleeghuis gaan wonen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit anders moet, jij ook? Aanmelden voor de bijeenkomst kan nog steeds!

Ken jij iemand in je netwerk of een organisatie die een bijdrage zou kunnen leveren in het aanbieden van een zinvolle daginvulling voor deze doelgroep? Stuur deze uitnodiging dan gerust door!

Tijdens de bijeenkomst vertellen twee ervaringsdeskundigen hoe belangrijk het is dat mensen met dementie op jonge leeftijd hun daginvulling kunnen voortzetten als thuis wonen niet meer lukt.

Daarnaast gaan wij graag in gesprek met jou. Om echt een verschil te kunnen maken voor deze doelgroep is een bredere samenwerking en verbinding van meerdere expertises uit de regio van groot belang. Meld je daarom aan via de onderstaande aanmeldknop en reserveer de datum in je agenda. Het officiële programma volgt.

Aanmeldknop

Wil je meer informatie of wil je alvast in gesprek met iemand uit onze projectgroep? Dan kun je contact opnemen met Annewijke van Keulen.
E: a.vankeulen@noorderboog.nl
T: 0522 - 498 498
W:
noorderboog.nl/dementieopjongeleeftijd

Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet namens de projectgroep,

Zorggroep Noorderboog
Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve
Netwerk Dementie Drenthe
Alzheimer Nederland, afdeling Drenthe

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door