Alzheimer Nederland in uw regio: Drenthe

Alzheimer Nederland Afdeling Drenthe helpt u de weg te vinden in de regionale mogelijkheden voor hulp bij dementie en biedt u allerlei informatie. De afdeling organiseert ook diverse activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten. Er zijn in Drenthe momenteel 5 actieve Alzheimer Cafés.

Wereld Alzheimer Dag 2018

Op of rond Wereld Alzheimer Dag, 21 september, vragen we wereldwijd aandacht voor dementie. De ziekte heeft grote impact voor de mensen zelf en hun naaste omgeving. Met de activiteiten die regionale afdelingen uitvoeren hopen we een groot publiek te bereiken en zo dementie op de kaart te zetten.

Dementievriendelijk Drenthe

Alzheimer Nederland-afdeling Drenthe- heeft het initiatief genomen om de provincie Drenthe als totaal Dementievriendelijk te maken door middel van het ondertekenen van een convenant op donderdag 27 september tijdens de werkconferentie 'Waardig Ouder worden in Drenthe'.

Vrijdag 27 september 2018 is de werkconferentie Waardig Ouder Worden in Drenthe.

De initiatiefnemers zijn de Provincie Drenthe, Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) en het Zilveren Kruis. Verdere betrokkenen zijn het Drents Zorglandschap, CMO Stamm, Academie Minerva, Denktank 60 plus.

De werkconferentie vindt plaats in het Gevangenismuseum te Veenhuizen van 12.00 uur-17.00 uur Het is bedoeld voor beleidsambtenaren  en bestuurders van de Drentse gemeenten , Provincie Drenthe, bestuurders en beleidsmedewerkers uit de zorgsector  en overige betrokken beleidsambtenaren die te maken hebben met ouderen. Het is een Drentse aangelegenheid en de dagvoorzitter is Jacques d’Ancona. Er is plaats voor max.200 personen.

Een belangrijk moment tijdens de werkconferentie zal zijn het ondertekenen van een Convenant Dementievriendelijk Drenthe getekend door de provincie Drenthe, de 12 Drentse gemeenten , Samendementievriendelijk, Netwerk Dementie Drenthe, Alzheimer Nederland afdeling Drenthe, Zilveren Kruis. Het convenant Dementievriendelijk Drenthe  heeft een looptijd van 4 jaar en ieder jaar is er een evaluatie over de stand  van zaken in samenwerking met de betrokken partijen.

Met het Convenant Dementievriendelijk Drenthe willen we het volgende bereiken :

  • Aandacht voor dementie
  • Noodzaak om tot actie over te gaan (urgentie) voor mensen met dementie
  • Waardig ouder worden óók voor mensen met dementie
  • We gaan het samen doen ieder vanuit zijn eigen rol
  • Laten zien wie wij zijn en wat wij kunnen bieden
  • Een gezicht naar buiten wat betreft dementie

Na het ondertekenen van het convenant zijn er in de maanden oktober en november informatiestands over dementie in de 12 Drentse gemeentehuizen.

Woensdag 19 september organiseert Interzorg : Dementie in theater-Dag Mama

Nadere informatie over deze voorstelling bij Nieuws

 

Contact

Postadres
Alzheimer Drenthe
Postbus 86
9410 AB Beilen

Helpdesk Dementie Drenthe

Voor al uw vragen over dementie in Drenthe kunt u hierbij terecht.

www.dementiedrenthe.nl

tel:0592-857474 (bereikbaar op alle werkdagen van 9.00-17.00)

email: helpdesk@dementiedrenthe.nl

Agenda

Er zijn 15 activiteiten in uw regio
Alzheimer Café Coevorden
Alzheimer Café Roden
Alzheimer Café Hoogeveen
Alzheimer Café Meppel
Alzheimer Café Roden
Alzheimer Café Hoogeveen
Alzheimer Café Coevorden
Zorgcafé Dementie Midden Drenthe
Alzheimer Café Meppel
Alzheimer Café Coevorden
Alzheimer Café Roden
Alzheimer Café Hoogeveen
Alzheimer Café Meppel
Zorgcafé Dementie Midden Drenthe
Zorgcafé Dementie Midden Drenthe