Droom Alzheimer Drenthe

De afdeling Drenthe van de stichting Alzheimer Nederland heeft een droom. Het bestuur hoopt dat Drenthe een dementievriendelijke samenleving wordt.
Frans van Dorst uit Hoogeveen is voorzitter van de afdeling Drenthe van Alzheimer Nederland, die graag meer bekendheid aan dementie wil geven. Hij benadrukt dat het belangrijk is dat niet alleen mensen in de naaste omgeving van iemand met dementie, maar ook anderen zich bewust zijn van het feit dat zij te maken kunnen hebben met iemand die lijdt aan een vorm van dementie en hoe zij hiermee om kunnen gaan. Het aantal mensen dat aan dementie lijdt zal de komende jaren snel toenemen. Ieder jaar krijgen ruim 13000 mensen in Nederland te horen dat ze een vorm van dementie hebben. In 2014 betrof dat in Drenthe 9200 mensen. De verwachting is dat dit aantal in 2020 zal oplopen tot 11000 en in 2030 naar 15000 mensen in Drenthe. Dementie wordt daarmee volksziekte nummer een. In de gemeente Hoogeveen leden in 2015 duizend mensen aan dementie en de verwachting is dat dit aantal in 2030 tot 1500 zal zijn opgelopen.
De voorzitter van de afdeling Drenthe heeft zelf ervaren hoeveel impact dementie kan hebben op de naaste omgeving en dat is ook een reden waarom hij de voorzittershamer oppakte. “Ja, mijn moeder leed aan dementie en ik was haar eerder kwijt dan ik er erg in had".
Veel mensen denken dat dementie alleen maar iets met het geheugen te maken heeft. Dat dementie ook tot gedragsverandering kan leiden is minder bekend.
De afdeling Drenthe van de stichting Alzheimer Nederland en het Netwerk Dementie Drenthe gaan dan ook naar de mensen toe om voorlichting te geven over dementie. De gevolgen zijn ingrijpend, maar desondanks kunnen mensen met dementie en hun vaak overbelaste mantelzorgers kwaliteit van leven ervaren, vooral als zij zich geaccepteerd, gekend en gesteund voelen. Het zou toch mooi zijn als mensen in supermarkten de ziekte herkennen en begrijpen hoe zij met deze mensen om moeten gaan. Dat ook hulpverleners en ambtenaren weten hoe zij met mensen met dementie moeten omgaan in crisissituaties. We zouden graag zien dat op straat iemand die het niet meer weet geholpen wordt. Met het steeds terecht wijzen van mensen met dementie bereik je niets.

Uit onderzoek is gebleken dat 70% van de mensen met dementie nog thuis woont. Deze mensen hebben 24 uur per dag ondersteuning nodig. Dat aantal zal naar verwachting groter worden. De ondersteuning groeit vaak uit tot zorg en is dan een grote belasting voor partners en kinderen die vaak als mantelzorger optreden. ''Iedereen kan ze helpen door een omgeving te bieden waar mensen met dementie zich thuis voelen en zich begrepen voelen en hun trots en waardigheid niet verliezen”, zegt Van Dorst. Om dit doel te bereiken is het volgens hem een eerste vereiste dat iedereen weet wat dementie eigenlijk is. De afdeling Drenthe van de stichting Alzheimer Nederland organiseert daarom verschillende activiteiten. Eén van de activiteiten is het organiseren van 7 Alzheimer Cafés in Drenthe. Mensen die met dementie te maken hebben kunnen in gesprek gaan met elkaar. Op een  Café avond- 1x per maand- is er een thema waarover informatie gegeven wordt door een deskundige. Deze avonden lopen goed, want er komen zo’n 25 tot 50 mensen per avond en dat is een mooi aantal. Daarnaast geeft de afdeling Drenthe voorlichting over dementie en probeert men op te komen voor de belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. “Mensen vinden het lastig te bepalen waar ze terecht kunnen met hun zorgvraag. De gemeente of de zorgverzekeraar? We zijn in gesprek met de gemeente Hoogeveen om te bekijken of het mogelijk is dat de zorgbegeleider/casemanager dementie het enige aanspreekpunt wordt.” Momenteel wordt er al veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van dementie, maar een medicijn is er nog niet. “Dat kan nog wel tien jaar duren, maar er wordt wel meer onderzoek gedaan dan in het verleden. We hopen dat Drenthe een dementievriendelijke provincie wordt, zodat onze droom geen bedrog blijkt te zijn”, zegt Frans van Dorst.

Bron : Hoogeveense Courant, 2016, R.de Boer
Informatie : www.alzheimer-nederland.nl/regios/drenthe

Interesse om vrijwilliger te worden? Mail dan naar drenthe@alzheimer-nederland.nl
 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door