Een Diva vertelt

Kasteel Coevorden
Kasteel 29
7741 GC Coevorden
Nederland

Plan Route

Thema : Een Diva vertelt

De persoon die in een diepere fase van het dementieel syndroom is terecht gekomen,is soms moeilijk te bereiken. Muziek kan dan veel betekenen en is soms het enige middel tot... 

'Diva' Martine Salomons vertelt tijdens deze avond op welke wijze zij werkt en wat de effecten kunnen zijn in de een op een contacten.

Info: Tel. (0524) 52 68 63

E-mail(secr): g.hofstee@alzheimervrijwilligers.nl  
Locatie: Kasteel Coevorden, Kasteel 29 Coevorden ( elke 1e dinsdag van de maand) 

Tijd: 19.00 uur – 21.30 uur
Website: www.alzheimercafecoevorden.nl  

Facebook: www.facebook.com/ACCoevorden.nl

Twitter : @AlzCafeCoevord

Deze activiteit maakt deel uit van