Muzikale en Creatieve werkvormen in het Alzheimer Café Roden

Muzikale en Creatieve werkvormen in het Alzheimer Café Roden

Het Alzheimer Café Roden- gehouden op donderdag 1 september in Fletcher Hotel-Restaurant Langewold te Roden- had als onderwerp Muzikale en Creatieve werkvormen bij dementie. Er waren 45 bezoekers. Gastsprekers waren Willem de Wit ( muziektherapeut) en Johanna Hemstra ( beeldend coach/creatief therapeut).

Willem de Wit van muziektherapie praktijk DalSenjo werkt als muziektherapeut  in verzorgingscentra en bij de mensen met dementie thuis. Muziek heeft een positief effect op het welzijn van mensen met dementie. Muziek biedt nieuwe mogelijkheden tot het maken van contact als communicatie met woorden moeilijk wordt of niet meer mogelijk is. Doordat het muzikale geheugen heel lang intact blijft, levert muziek een waardevolle bijdrage aan het levend houden van herinneringen aan vroeger.

Johanna Hemstra biedt als beeldend coach en creatief therapeut allerlei creatieve werkvormen aan. Er wordt o.a. gewerkt met kleurpotlood, acrylverf, pastelverf en klei. Ze heeft een praktijk aan huis –Het Tekenatelier- en ze is werkzaam  in verzorgingscentra en het Odensehuis te Groningen. Ze biedt de mensen met dementie eenvoudige beeldende opdrachten aan, waardoor er ruimte komt voor de gedachten en gevoelens die dementie met zich meebrengen. De persoon met dementie heeft de eigen regie over het werkstuk en het resultaat van een werkstuk is zichtbaar.

In de pauze hebben de bezoekers van het Café een gezamenlijk schilderwerkstuk gemaakt.

Na de pauze werd er goed gebruik gemaakt  van het stellen van vragen en het geven van reacties. Het was een geslaagde avond, waardoor er meer bekendheid is ontstaan over muzikale en creatieve werkvormen bij dementie.

De bloemen in de zaal werden gesponsord door Flowers en Lifestyle uit Roden,  de traktatie bij de koffie kwam van Bakker Bart uit Roden en de materialen voor het schilderwerkstuk werden door  Prokan Roden ter beschikking gesteld.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door