Nieuws Alzheimer Cafe Meppel

Alzheimer Café Meppel voor ontmoeting en informatie

Nederland heeft verspreid over het land vele Alzheimercafés waar mensen met dementie en hun naasten terecht kunnen voor gezelligheid en informatie. Een van die cafés zit in hartje Meppel. Coördinator daar is Anneke Zonneveld.

Anneke Zonneveld was net met de vut toen ze hoorde dat begin 2007 in Meppel een Alzheimercafé werd opgestart, een breed gedragen initiatief (zie de informatie onderaan dit artikel). Zonneveld wilde daar graag aan meebouwen na een werkzaam leven in diverse verzorgingshuizen, waar ze veel te maken had gehad met mensen met dementie. Vanaf het prille begin is ze de coördinator van het Alzheimercafé in de Plataan, het Cultureel Centrum Meppel. ‘Eens per maand organiseren we een informatiebijeenkomst met telkens een ander onderwerp en een andere spreker. Gemiddeld komen hier 25 tot 45 bezoekers, van wie vier tot vijf mensen met dementie. De anderen zijn vooral vrienden en familieleden.’

Ontspannen sfeer

Zonneveld vertelt dat het om zeer gevarieerde onderwerpen gaat die ook worden aangepast aan de tijdgeest. ‘In de beginjaren hadden we een vast aantal thema’s die jaarlijks terugkwamen. Dat draaiboek hebben we inmiddels geactualiseerd. Zo was voorheen het bespreken van het levenseinde een taboe. Daar praten we tegenwoordig wel over.’ Als greep uit de vele onderwerpen noemt de coördinator er nog een aantal. Zo vertelt een notaris wat er allemaal geregeld kan en moet worden, komt de rol van de huisarts en de casemanager ter sprake voor de mensen met dementie en hun partner en licht een psycholoog het verschil toe tussen vergeetachtigheid en dementie. Zonneveld: ‘De sfeer is altijd ontspannen. Na afloop vraag ik telkens hoe de aanwezigen de avond hebben ervaren. Wat ik dan hoor, is dat ze het prettig vinden om persoonlijk vragen te kunnen stellen aan professionals en in de pauze met lotgenoten te kunnen praten.’

‘Mensen vinden het prettig om persoonlijk vragen te stellen aan professionals en met lotgenoten te praten’

 

Werkgroep onontbeerlijk

Om een Alzheimercafé goed te laten functioneren, is volgens Zonneveld het opzetten van een werkgroep onontbeerlijk. In Meppel zitten naast haar als coördinator ook mensen van zorg en welzijn, casemanagers en een psycholoog in de werkgroep. ‘Samen bespreken we telkens welke onderwerpen we gaan aankaarten. Tijdens corona moesten we het kleinschalig organiseren. We nodigden per keer twee tot drie echtparen uit, waarvan een partner dementie heeft. We vroegen dan waar ze tegenaan liepen en of er sprake was van vereenzaming door corona. Een belangrijk, actueel thema.’

Informatie

Meer weten? Mail of bel dan met Anneke Zonneveld: a.zonneveld@alzheimervrijwilligers.nl of (06) 14 92 56 36. Initiatiefnemers in Meppel zijn Alzheimer Nederland, Welzijn-MensenWerk, zorg- en welzijnsorganisatie Icare en Zorggroep Noorderboog.

Reactie van een gast:

Mensen met dementie komen los op zo’n avond’  -  Arie Zwolle (64), heeft beginnende dementie en werkt in het Alzheimercafé in Meppel

‘Het Alzheimer Café Meppel is een mooi initiatief. Mijn vrouw gaat vrijwel altijd mee. Voor ons is het telkens een zinvolle avond waar we veel informatie opdoen en ook met lotgenoten kunnen praten. Zelf ben ik heel open over dementie. Dat geldt lang niet voor iedereen die deze ziekte heeft. Wel merk ik dat ze op zo’n avond loskomen. Voor mij is het extra leuk dat ik tijdens die bijeenkomsten ook koffie en thee rondbreng. Ik heb mijn leven lang in de horeca gewerkt. Dat kwam een keer tijdens een gesprek met coördinator Anneke Zonneveld ter sprake. Zij vroeg of ik dit wilde gaan doen. Heel graag natuurlijk.’

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door