Omgaan met verschillende vormen van dementie

Fletcher-Hotel-Restaurant Langewold
Ceintuurbaan Noord 1
9301 NR Roden
Nederland

Plan Route

Thema : Vormen van dementie

Deze avond staat met name in het teken van de vormen Lewy Body dementie en Parkinson.

Gastspreker is Arenda Krol, 1e geneeskundige/hoofd behandeldienst Zorggroep Drenthe

Lewy body dementie is te herkennen aan schommelingen in iemands geestelijke achteruitgang. Ook heeft iemand met Lewy body dementie vaak verschijnselen van de ziekte van Parkinson. Denk aan tremoren (beven van lichaamsdelen zoals handen), stijfheid, langzame beweging, een gebogen houding en een afwijkende manier van lopen.

Iemand met Lewy body dementie heeft in het begin geen geheugenproblemen of moeite met het uitvoeren van handelingen. Vaak valt het op dat iemand aandachtsstoornissen krijgt. Ook kan iemand visuele hallucinaties krijgen: hij ziet dingen die er niet zijn. Dit maakt het moeilijker om deze vorm van dementie te herkennen. Een extra probleem is dat mensen met Lewy body dementie vaak erg gevoelig zijn voor de bijwerkingen van de medicijnen tegen hallucinaties.

Parkinson is te herkennen aan stoornissen in het bewegen. Bevende handen zijn een bekend verschijnsel. Bij Parkinson kunnen ook symptomen van dementie ontstaan. Iemand met Parkinson krijgt last van zijn handen die in rust hevig beven. Dit heet ook wel tremor. Ook worden de bewegingen van de persoon trager. Daarnaast kan de persoon met Parkinson bewegingsarmoede krijgen, ook bekend als hypokinesie. Dit kan zich uiten in een maskergelaat (vlakke gezichtsuitdrukking), een monotone stem en een stijve lichaamshouding. Iemand schuifelt en neemt kleinere passen. Het bovenlichaam helt naar voren. De persoon praat minder hard en duidelijk, waardoor het moeilijker wordt om hem te verstaan.


 

Deze activiteit maakt deel uit van