Onvergetelijk Drents Museum

Verenigingsgebouw Het Oor
van Goghlaan 7
7901 LG Hoogeveen
Nederland

Thema : Onvergetelijk Drents Museum

Tijdens het Onvergetelijk Drents Museum gaan deelnemers met elkaar in gesprek over wat ze zien in het museum. Door samen te kijken krijgt de doelgroep de mogelijkheid om verhalen, ervaringen en gevoelens met elkaar te delen, zonder terug te hoeven vallen op het korte termijn geheugen. Bijzonder is dat dit niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven met mensen met dementie, maar dat het ook positieve effecten heeft op mantelzorgers en de relatie tussen hen beiden.

Spreker is Albert Kool. Hij coordineert rondleidingen aan mensen met dementie in het Drents Museum te Assen.

Info :

Henny Schottert, 06 20212291, h.schottert@treant.nl

 

Deze activiteit maakt deel uit van