Robot Tessa bij dementie

Verenigingsgebouw Het Oor
van Goghlaan 7
7901 LG Hoogeveen
Nederland

Thema : Robot Tessa bij dementie

De spreekster is Jantine Bouma, zij is onderzoeker zorg en technologie bij het Lectoraat ICT&New Business Hanze. Ze is ook coordinator onderzoek en docent bij de master Healthy Aging Professional te Groningen.

Info :

Henny Schottert, 06 20212291, h.schottert@treant.nl

Deze activiteit maakt deel uit van