Rondom het levenseinde

Hotel-Restaurant Fletcher
Ceintuurbaan Noord 1
9301 NR Roden
Nederland

Thema : Rondom het levenseinde

Gespreksleider Jan Rodenboog gaat in gesprek met Doeke Post.

Door de hoge vlucht die de geneeskunde heeft genomen, is onze levensverwachting aanzienlijk toegenomen. Als gevolg zijn de aantallen chronisch zieke patiënten en mensen met dementie fors gestegen. Soms is zelfs het lijden van mensen groter geworden omdat er zoveel behandelingsmogelijkheden zijn. Maar hoewel we steeds ouder worden, is de grootste zekerheid nog altijd dat er een einde aan ons leven komt. Op een gegeven moment moeten we accepteren dat het einde van het leven daar is. En wie neemt dan de beslissing om met de behandeling te stoppen?

Prof. dr. Doeke Post behandelt de vele en grote vragen die zich voordoen rondom het einde van het leven.

Prof. dr. Doeke Post was onder meer hoogleraar Sociale Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2010 verscheen zijn boek ‘De dood komt steeds later, het einde van het leven in discussie’. In zijn boek pleit hij sterk voor de regiefunctie van de patiënt zelf. De arts is adviseur en de patiënt beslist uiteindelijk zelf. Niet alleen de arts is van belang, ook de verpleegkundigen kunnen een grote rol spelen bij de problematiek die aan het einde van het leven kan ontstaan. Zij kunnen de patiënt helpen beslissingen te nemen.

De toegang en de eerste consumptie zijn gratis.

Meer informatie : WIN (Froukje Temming) 050 3176500

E-mail : froukjetemming@welzijninnoordenveld.nl

Deze activiteit maakt deel uit van