Samendementievriendelijk in het Alzheimer Cafe Roden

Verslag van het Alzheimer Café Roden op 5 oktober 2017

 Er zijn 41 aanwezigen.

 De spreker van vanavond is Maria Delobel, trainer van samen dementievriendelijk, dit is een 5 jarig landelijk project.

 Samen dementievriendelijk is een initiatief van PGGM, Min. Van Volksgezondheid, Alzheimer Nederland en Deltaplan dementie. Samen dementievriendelijk richt zich op de burger. De trainingen worden gegeven aan allerlei maatschappelijke organisatie, denk aan gemeenten, brandweer, politie, supermarkten, bibliotheken, zwembaden enz. . Een training duurt 2 ½ uur en bestaat uit een deel waarin verteld wordt wat dementie is en hoe je het herkent en uit een deel waarin rollenspellen gespeeld worden. Er zijn landelijk 200 trainers, een training wordt altijd gedaan met 2 trainers. Het initiatief van een training moet van het bedrijf of de organisatie uitgaan.

 Er zijn kaartjes waarop heel kort aangegeven wordt hoe je het beste iemand met dementie kunt benaderen: GOED OMGAAN MET DEMENTIE.

De G staat voor geruststellen, bv: “kan ik u helpen?”

De O staat voor oogcontact, duidelijk spreken en vragen over dit moment.

De E voor even meedenken

De D staat voor dank je wel.

Probeer normaal contact te hebben, doe alles wel wat rustig en praat langzamer en met korte zinnen. Wees geduldig!

 Voor de pauze wordt in een korte casus een voorbeeld gegeven hoe het beter niet kan en hoe wel.

 Na de pauze zien we op een filmpje hoe Nederlanders reageren op mensen met dementie. Hier loopt iemand op straat, die de weg kwijt is. De meeste mensen reageren niet!

 Dan is er gelegenheid om vragen aan de spreekster te stellen:

·         Waar is het initiatief vandaan gekomen van samen dementievriendelijk?

Van de overheid. Er is een groot verschil tussen het platteland (noaberschap) en de stad, qua mentaliteit. Ook reageren ouderen en jongeren nogal eens erg verschillend. De laatste groep heeft weinig tijd omdat er zoveel moet.

De overheid wil dat 1. mensen zolang mogelijk thuis blijven

                                  2. de participatiemaatschappij

·         Wat denkt u van een kaartje met naam en adres in de jas/broekzak?

Privacy is een groot goed, je kunt niet zomaar in iemands zakkken gaan voelen.

Een gps tracker gebruiken werkt vaak prima

·         Als partner moet je soms nee verkopen, in sommige gevallen moet dat streng. Hoe denkt u daarover?

Dat klopt en soms helpt het prima om heel duidelijk te zijn.

·         Voor partners is het vaak erg pijnlijk als bezoek op bv verjaardagen niet meer praten met de partner met dementie. Hoe kun je daarmee omgaan/

Mensen vinden het vaak moeilijk om een gesprek aan te gaan. Soms helpt een foto of muziek.

 Nog enkele opmerkingen:

*        Voor mantelzorgers is het heel belangrijk om hulp te vragen aan de omgeving!

*        Suggestie: de app ZEMBLIE gebruiken.

*        Mensen met lichte dementie kunnen vaak nog veel, sommigen kunnen ook nog nieuwe dingen leren.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door